Điện gửi Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới (24-4-1963)

Nhân dịp ngày 24 tháng 4, tôi sung sướng gửi lời chào mừng nhiệt liệt đến Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới và các bạn thanh niên toàn thế giới. Chúc các bạn đạt được nhiều thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân, để giành lấy và giữ gìn độc lập dân tộc và hoà bình thế giới, để thực hiện sự hợp tác anh em giữa tất cả các dân tộc. Các bạn hãy tǎng cường thống nhất, đoàn kết để bảo đảm thắng lợi và tương lai tươi sáng của thế hệ trẻ.

Hôn tất cả các bạn.

Bác Hồ

——————–

Báo Nhân dân,số 3315, ngày 24-4-1963.
cpv.org.vn

Advertisement