Điện gửi Đại hội đoàn kết nhân dân Á – Phi (2-2-1963)

Kính gửi Đại hội đoàn kết nhân dân á – Phi lần thứ III tại Mốtsi (Tanganica),

Phong trào đoàn kết nhân dân á – Phi đã thu được nhiều kết quả to lớn trong công cuộc đoàn kết các dân tộc á – Phi đấu tranh thắng lợi chống chủ nghĩa đế quốc thực dân, giải phóng dân tộc và bảo vệ hoà bình thế giới.

Những vấn đề Đại hội lần này sẽ bàn là cực kỳ cần thiết và quan trọng.

Tôi xin gửi lời thân ái chúc Đại hội thành công tốt đẹp và chúc các vị đại biểu sức khoẻ dồi dào.

Hà Nội, ngày 2tháng2 nǎm 1963
Hồ Chí Minh

————————–

Báo Nhân dân,số 3236, ngày 4-2-1963.
cpv.org.vn

Advertisement