Diễn vǎn trong buổi chiêu đãi vua Lào Xri Xavang Vátthana (10-3-1963)

Kính thưa Nhà vua,

Thưa Hoàng tử,

Thưa Hoàng thân Thủ tướng và các vị khách quý,

Thưa các vị và các bạn,

Thay mặt nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi xin nhiệt liệt chào mừng Vua Xri Xavang Vátthana đã tới thǎm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đồng thời tôi nhiệt liệt hoan nghênh Hoàng tử Xuria Vông Xavang, Hoàng thân Thủ tướng Xuvana Phuma và hoan nghênh tất cả các vị khách quý cùng đi.

Hai dân tộc Việt và Lào sống bên nhau trên cùng một dải đất, cùng có chung một dãy núi Trường Sơn. Hai dân tộc chúng ta đã nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau như anh em. Trải qua nhiều nǎm đấu tranh gian khổ và anh dũng, nhân dân hai nước chúng ta đã giành được độc lập, đã làm chủ đất nước của mình. Ngày nay chúng ta lại đang giúp đỡ nhau để xây dựng một cuộc sống mới. Tình nghĩa láng giềng anh em Việt – Lào thật là thắm thiết không bao giờ phai nhạt được.

Thưa Nhà vua kính mến,

Thưa các vị khách quý,

Thưa các bạn,

Vương quốc Lào thực hiện chính sách hoà bình trung lập là phù hợp với lợi ích cǎn bản của nhân dân Lào, đồng thời là một đóng góp quý báu cho việc củng cố hoà bình ở Đông Dương và Đông – Nam á.

Nhân dân Việt Nam chào mừng những thắng lợi to lớn của nhân dân Lào anh em trong việc hoà bình giải quyết vấn đề Lào, trên cơ sở Hiệp định Giơnevơ nǎm 1962 thừa nhận độc lập, chủ quyền và lãnh thổ toàn vẹn của nước Lào. Chúng tôi vui mừng thấy rằng, sau khi thành lập Chính phủ liên hợp dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Nhà vua, do Hoàng thân Xuvana Phuma làm Thủ tướng, nhân dân Lào đã ra sức đoàn kết mọi lực lượng của dân tộc để giữ gìn những thành quả lịch sử của mình, để giữ vững chính sách hoà bình trung lập, để bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới ấm no hạnh phúc.

Nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chân thành ủng hộ chính sách hoà bình trung lập của Vương quốc Lào, sẽ hết lòng ủng hộ mọi cố gắng của Nhà vua và của Hoàng thân Thủ tướng nhằm xây dựng một nước Lào giàu mạnh.

Là một nước ký kết Hiệp định Giơnevơ nǎm 1962 về Lào, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trước sau như một nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Giơnevơ về Lào và mong rằng tất cả các bên hữu quan đều thi hành đúng đắn Hiệp định này.

Kính thưa Nhà vua,

Thưa các vị khách quý, thưa các bạn,

Nhà vua và các vị sang thǎm Việt Nam trong lúc trên đất nước chúng tôi đã có nhiều thay đổi lớn. ở miền Bắc, nhân dân nước chúng tôi đang hǎng hái thi đua yêu nước để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc ấm no. Dù bị chế độ thực dân kìm hãm trong gần một thế kỷ và bị tàn phá trầm trọng trong nhiều nǎm chiến tranh, nền kinh tế và vǎn hoá của chúng tôi đang phát triển khá mau chóng. Mười sáu triệu đồng bào miền Bắc chúng tôi hiện đang quyết tâm vượt mọi khó khǎn, ra sức đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp hoá đất nước, phát triển vãn hoá, đặt nền tảng cho một tương lai tươi sáng của Tổ quốc mình.

Nhưng ở miền Nam, đế quốc Mỹ đang can thiệp ngày càng hung ác Chúng cùng với chính quyền miền Nam tiến hành cuộc chiến tranh không tuyên bố, đàn áp dã man đồng bào chúng tôi ở miền Nam, đe doạ hoà bình và an ninh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và của các dân tộc ở Đông Dương. Vì vậy, đồng bào chúng tôi ở miền Nam buộc phải vùng dậv chống lại cuộc chiến tranh xâm lược đó. Phong trào yêu nước của nhân dân miền Nam nước chúng tôi đã giành được nhiều thắng lợi và ngày càng được nhân dân các nước trên thế giới đồng tình và ủng hộ, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trước sau như một nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Việt Nam và đòi Mỹ và các bên hữu quan cũng phải thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định đó. Hoà bình thống nhất nước nhà theo như Hiệp định Giơnevơ đã quy định là nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước Việt Nam chúng tôi từ Bắc đến Nam. Chúng tôi tin chắc rằng nguyện vọng ấy nhất định sẽ thực hiện được.

Kính thưa Nhà vua,

Thưa các vị và các bạn,

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà theo đuổi chính sách ngoại giao hoà bình và hữu nghị, dựa trên cơ sở 5 nguyên tắc chung sống hoà bình. Chúng tôi luôn luôn ra sức góp phần vào việc tǎng cường khối đoàn kết của các nước á – Phi, ra sức ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giữ gìn hoà bình ở Đông Dương, Đông – Nam á và thế giới.

Chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ thiện chí và những cố gắng của Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa trong việc giải quyết hoà bình vấn đề biên giới Trung – ấn và mong rằng ấn Độ cũng hưởng ứng thiện chí và sự cố gắng ấy của Trung Quốc, để đi đến thương lượng trực tiếp với nhau, khôi phục lại quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước.

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chính sách hoà bình trung lập của Vương quốc Campuchia, nhiệt liệt hoan nghênh đề nghị của Thái tử Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc về việc ký một hiệp định quốc tế đảm bảo cho nền hoà bình trung lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước Campuchia.

Chúng tôi ủng hộ 5 điểm của Thủ tướng Phiđen Caxtơrô và cuộc đấu tranh của nhân dân Cuba chống đế quốc Mỹ nhằm bảo vệ độc lập và hoà bình.

Chúng tôi hoàn toàn đồng tình và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Bắc Calimantan chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới để giành độc lập cho dân tộc mình.

Chúng tôi tin chắc rằng mặc dù các thế lực đế quốc thực dân thâm độc và hung hǎng như thế nào, chúng cũng không tránh khỏi thất bại; sự nghiệp đấu tranh cho độc lập dân tộc và giữ gìn hoà bình của nhân dân các nước trên thế giới nhất định sẽ thắng lợi vẻ vang…

Thưa Nhà vua kính mến,

Thưa các vị và các bạn,

Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà rất vui mừng thấy rằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa hai nước chúng ta đã có những bước tiến mới. Việc đặt quan hệ ngoại giao và trao đổi đại sứ giữa hai nước, việc các đoàn đại biểu Chính phủ hai nước thǎm viếng lẫn nhau, việc mở rộng hợp tác kinh tế và vǎn hoá trong thời gian qua đã mở ra những triển vọng ngày càng tốt đẹp cho mối quan hệ thân thiện giữa nhân dân và Chính phủ hai nước chúng ta. Chúng tôi tin chắc rằng cuộc đi thǎm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà lần này của Nhà vua sẽ mở ra một trang sử mới trong quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai nước, sẽ thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc chúng ta vì lợi ích của hai dân tộc Việt Nam và Lào, vì sự nghiệp giữ gìn hoà bình ở Đông Dương, Đông – Nam á và thế giới.

Tôi xin mời các vị và các bạn nâng cốc:

Chúc tình hữu nghị thắm thiết giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào.

Chúc tình đoàn kết giữa nhân dân các nước á – Phi.

Chúc sức khoẻ Vua Xri Xavang Vátthana.

Chúc sức khoẻ Hoàng tử Xuria Vông Xavang, Hoàng thân Thủ tướng Xuvana Phuma và các vị cùng đi.

Chúc hoà bình thế giới.

Paxaxôn Việt – Lào Xamǎckhi mặnnhưn!

Đọc tối 103-1963.

———————–

Báo Nhân dân,số 3271, ngày 11-3-1963.
cpv.org.vn

Advertisement