Diễn vǎn trong buổi chiêu đãi Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ (10-5-1963)

Thưa đồng chí Lưu Thiếu Kỳ,

Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kính mến,

Thưa đồng chí Phó Thủ tướng Trần Nghị kính mến,

Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,

Hôm nay, nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất sung sướng được đón tiếp Lưu Chủ tịch và các đồng chí như những người anh em, những người đồng chí thân thiết nhất của mình.

Các đồng chí đến thǎm nước Việt Nam, mang lại cho nhân dân cả nước chúng tôi tình đoàn kết thân yêu của hơn 650 triệu nhân dân Trung Quốc anh em. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh Lưu Chủ tịch và các đồng chí.

Cuộc đi thǎm lần này của Lưu Chủ tịch và các đồng chí làm cho tình nghĩa giữa nhân dân hai nước và hai Đảng chúng ta, vốn đã thân thiết càng thêm thân thiết. Nhân dân Việt Nam vô cùng phấn khởi và tự hào có những người anh em, những người bạn chiến đấu vĩ đại như nhân dân Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, cách mạng Trung Quốc đã có ảnh hưởng rất to lớn đối với cách mạng Việt Nam chúng tôi. Những cuộc chiến đấu vô cùng anh dũng và những thắng lợi cực kỳ vẻ vang của Trung Quốc đã cổ vũ những người cách mạng Việt Nam

phất cao ngọn cờ của chủ nghĩa Mác – Lênin, đoàn kết nhân dân, đánh đuổi đế quốc, kháng chiến thắng lợi, giải phóng đất nước, giành lại độc lập tự do.

Công cuộc vĩ đại xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản đứng đầu là đồng chí Mao Trạch Đông đã làm gương sáng cho nhân dân Việt Nam chúng tôi và cho tất cả các dân tộc đã được giải phóng. Cuộc đấu tranh kiên trì và dũng cảm của nhân dân Trung Hoa chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, cổ vũ nhân dân chúng tôi tiếp tục cuộc đấu tranh thần thánh để hoà bình thống nhất nước nhà. Trong mọi công cuộc cách mạng, nhân dân Việt Nam chúng tôi luôn luôn được sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của Trung Quốc anh em.

Nhân dịp này, tôi chân thành tỏ lời biết ơn của nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đối với nhân dân, Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc.

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Nhân dân Việt Nam vô cùng vui mừng trước những thành công vĩ đại của nhân dân Trung Quốc anh em trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng tôi coi những thắng lợi rực rỡ của các đồng chí như thắng lợi của mình. Những kinh nghiệm của các đồng chí là sự giúp đỡ cực kỳ quý báu đối với cách mạng Việt Nam. Chỉ trong mười nǎm, theo đường lối chung của Đảng Cộng sản, nhân dân Trung Quốc anh em, những người công nhân, những người xã viên công xã nhân dân, những người lao động trí óc, tất cả các tầng lớp nhân dân của các dân tộc, đều đoàn kết một lòng, ra sức vượt qua muôn nghìn khó khǎn gian khổ, xây dựng nhanh chóng nước Trung Hoa thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng đời sống hạnh phúc tự do.

Nhân dân Việt Nam học tập ở anh em Trung Quốc ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần phấn đấu dũng cảm, tác phong gian khổ chất phác, cần kiệm xây dựng nước nhà. Chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Trung Quốc anh em sẽ vượt qua mọi trở ngại, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, làm tǎng thêm sức mạnh của phe xã hội chủ nghĩa và của phong trào cách mạng trên toàn thế giới.

Nhân dân Việt Nam và Chính phủ Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh những cống hiến to lớn của nhân dân và Chính phủ Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, với ảnh hưởng to lớn của mình, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa nhất định phải có địa vị xứng đáng trong các tổ chức quốc tế quan trọng.

Nhân dân Việt Nam triệt để ủng hộ lập trường của nhân dân Trung Quốc trong cuộc đấu tranh giải phóng Đài Loan, một bộ phận lãnh thổ của mình và đòi khôi phục địa vị hợp pháp của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Liên hợp quốc.

Nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam tán thành lập trường đúng đắn và những biện pháp đầy thiện chí của Trung Quốc trong việc giải quyết hoà bình vấn đề biên giới Trung – ấn và mong rằng vấn đề biên giới Trung – ấn sẽ được giải quyết phù hợp với quan hệ hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước, có lợi cho sự đoàn kết á- Phi và bảo vệ hoà bình thế giới.

Chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng Lưu Chủ tịch và các đồng chí đã thành công tốt đẹp trong cuộc đi thǎm hữu nghị một số nước bạn ở Đông – Nam á, xây dựng thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc và củng cố thêm hoà bình trong khu vực này.

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Lưu Chủ tịch sang thǎm Việt Nam trong lúc nhân dân chúng tôi đang hǎng hái phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ mới.

Ở miền Bắc, chúng tôi đã cǎn bản hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, chấm dứt chế độ người bóc lột người. Hiện nay, nhân dân miền Bắc chúng tôi đang sôi nổi thi đua thực hiện kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với những thắng lợi bước đầu về kinh tế và vǎn hoá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân chúng tôi đang được cải thiện dần dần, miền Bắc ngày càng trở thành cơ sở vững mạnh cho sự nghiệp đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà.

Ở miền Nam nước chúng tôi, từ 9 nǎm nay, đế quốc Mỹ và bè lũ Ngô Đình Diệm không một ngày nào ngừng tay càn quét, khủng bố, lập “ấp chiến lược”, dùng chất độc để giết hại nhân dân, phá hoại mùa màng. Nhưng 14 triệu đồng bào miền Nam chúng tôi quyết không sợ đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai hung ác của chúng, không sợ hy sinh gian khổ, đã đoàn kết một lòng, anh dũng đứng lên chiến đấu vô cùng oanh liệt. Dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng, đồng bào miền Nam chúng tôi không ngừng tiến lên, kiên quyết chống Mỹ – Diệm, để giải phóng miền Nam và giành lại quyền sống của mình.

Nhân dân Việt Nam chúng tôi tin chắc rằng với tinh thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng Tổ quốc, với ý chí kiên quyết đấu tranh thống nhất nước nhà, được sự ủng hộ mạnh mẽ và sự giúp đỡ chí tình của Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, với sự đồng tình của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, thì công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc nhất định sẽ thành công, sự nghiệp đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà nhất định sẽ thắng lợi.

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Tình hình thế giới đang phát triển ngày càng có lợi cho cuộc đấu tranh vì hoà bình, vì độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Phe xã hội chủ nghĩa hùng mạnh liên tiếp giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Phong trào độc lập dân tộc sôi nổi khắp châu á, châu Phi và châu Mỹ latinh. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước tư bản ngày càng hǎng hái đấu tranh cho hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng thế giới, phe đế quốc do Mỹ cầm đầu càng điên cuồng trong cuộc chạy đua vũ trang, ra sức chuẩn bị một cuộc chiến tranh thế giới mới với vũ khí nguyên tử. Tình hình ấy đòi hỏi nhân dân thế giới phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, tập trung lực lượng, kiên quyết chặn tay bọn đế quốc gây chiến, để giữ gìn hoà bình.

Hiện nay ở vùng Đông – Nam á, đế quốc Mỹ đang gây ra tình hình hết sức cǎng thẳng. Ngoài việc vũ trang xâm lược miền Nam Việt Nam, Mỹ đang ra sức phá hoại Chính phủ liên hợp và nền hoà bình trung lập của nước Lào.

Một lần nữa, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tuyên bố luôn luôn nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Giơnevơ về Lào, kiên quyết ủng hộ Chính phủ liên hợp ba phái do Hoàng thân Xuvana Phuma làm Thủ tướng, trong việc thực hiện chính sách hoà bình, trung lập, độc lập, thống nhất và phồn vinh.

Nhân dân Việt Nam nguyện sát cánh cùng nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, cùng nhân dân thế giới tiến bộ, kiên quyết đấu tranh cho sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Nhân dân Việt Nam hiểu rõ rằng: đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi. Cho nên muốn giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh vĩ đại ấy, điều kiện quan trọng nhất là sự đoàn kết nhất trí giữa các lực lượng tiến bộ trên thế giới, trước hết là sự đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa và trong phong trào cộng sản quốc tế.

Đảng Lao động Việt Nam hoan nghênh mọi cố gắng của các đảng anh em, trước hết của Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc là hai đảng lớn nhất, mạnh nhất, nhằm tǎng cường sự đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa và trong phong trào cộng sản quốc tế, dựa trên cơ sở của chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, trên cơ sở hai bản Tuyên bố Mátxcơva nǎm 1957 và nǎm 1960. Đảng Lao động Việt Nam nguyện đem hết sức mình góp phần củng cố và phát triển tình đoàn kết thiêng liêng ấy.

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Chúng tôi chắc rằng cuộc đi thǎm Việt Nam lần này của Lưu Chủ tịch và các đồng chí sẽ càng thắt chặt thêm nữa tình đoàn kết như môi với rǎng giữa hai nước và hai Đảng chúng ta, đồng thời sẽ góp phần tǎng cường tình đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình ở Đông – Nam á và thế giới.

Tôi đề nghị nâng cốc:

Chúc tình đoàn kết vĩ đại giữa các đảng cộng sản và công nhân và giữa các nước xã hội chủ nghĩa anh em muôn nǎm,

Chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt – Trung đời đời bền vững,

Chúc nhân dân Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội,

Chúc sức khoẻ đồng chí Mao Trạch Đông kính mến,
Chúc sức khoẻ đồng chí Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ,
Chúc sức khoẻ đồng chí Phó Thủ tướng Trần Nghị,
Chúc sức khoẻ tất cả các đồng chí và các bạn.

Nói ngày 10-5-1963.

———————–

Báo Nhân dân,số 3331, ngày 11-5-1963.
cpv.org.vn

Advertisement