Diễn vǎn trong buổi chiêu đãi Chủ tịch Antônin Nôvốtni (22-1-1963)

Thưa đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Antônin Nôvốtni kính mến,

Thưa các đồng chí thân mến cùng đi với đồng chí Chủ tịch,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Antônin Nôvốtni, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc, nữ đồng chí Nôvốtni và các vị cùng đi trong Đoàn, đã mang tình hữu nghị thắm thiết đến cho nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Nǎm 1957, trong dịp đi thǎm Tiệp Khắc anh em, tôi đã được thấy những thắng lợi to lớn của các đồng chí trong công cuộc xây dựng đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Tiệp Khắc đang hǎng hái xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mấy nǎm qua, các đồng chí lại giành thêm nhiều thắng lợi to lớn hơn. Hiện nay Tiệp Khắc đã có nền công nghiệp tiên tiến, đã hoàn thành điện khí hoá trong cả nước và đã trở nên một trong những nước có mức sống cao nhất trên thế giới. Chủ nghĩa xã hội đã hoàn thành thắng lợi ở Tiệp Khắc. Nhân dân Tiệp Khắc đang ra sức chuẩn bị tiến dần lên chủ nghĩa cộng sản.

Trong những nǎm qua, chính sách ngoại giao hoà bình và hữu

nghị đã không ngừng nâng cao địa vị quốc tế của Tiệp Khắc, góp phần mở rộng ảnh hưởng của phe xã hội chủ nghĩa và giữ gìn hoà bình thế giới.

Nước Việt Nam chúng tôi tự hào có một nước anh em cường thịnh như nước Tiệp Khắc. Nhân dân Việt Nam tự hào có những người anh em như nhân dân Tiệp Khắc dũng cảm và tài nǎng.

Thành tích to lớn của nhân dân Tiệp Khắc đã cổ vũ chúng tôi rất nhiều trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và trong sự nghiệp đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

Trong những nǎm qua, nhân dân Việt Nam chúng tôi ở miền Bắc đã giành được nhiều thắng lợi trong công việc cải tạo nền kinh tế theo chủ nghĩa xã hội và hiện đang ra sức thi đua thực hiện từng bước công cuộc công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà.

Ở miền Nam, đồng bào chúng tôi đoàn kết chặt chẽ dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đang đấu tranh kiên quyết chống đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Giơneve, can thiệp vũ trang và mở rộng cuộc chiến tranh không tuyên bố ở miền Nam và chống lại nền thống trị độc tài của bọn Ngô Đình Diệm.

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và công cuộc đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất Tổ quốc của toàn thể nhân dân Việt Nam chúng tôi ngày càng được sự ủng hộ rộng rãi của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, ngày càng thu được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Trên thế giới, mấy nǎm qua, các lực lượng hoà bình và tiến bộ tiếp tục giành được những thắng lợi mới. Phe xã hội chủ nghĩa đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt và ngày càng có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của tình hình thế giới. Liên Xô vĩ đại đã hoàn thành thắng lợi nǎm thứ tư của kế hoạch 7 nǎm, tiến những bước khổng lồ trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Với những chuyến bay tuyệt vời của các anh hùng vũ trụ, với trạm tự động giữa các hành tinh phóng về phía sao Hoả, Liên Xô tiếp tục dẫn đầu thế giới về những mặt khoa học, kỹ thuật quan trọng nhất. Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà hoàn toàn ủng hộ những đề nghị đúng đắn của Liên Xô về việc ngừng thử vũ khí hạt nhân, thực hiện giải trừ quân bị và mọi cố gắng khác của Liên Xô nhằm làm dịu tình hình thế giới và gìn giữ hoà bình. Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhiệt liệt hoan nghênh Liên Xô luôn luôn kiên quyết ủng hộ cách mạng giải phóng dân tộc ở khắp nơi trên thế giới. Trung Quốc đang khắc phục thắng lợi những khó khǎn to lớn do thiên tai suốt 3 nǎm gây nên, ra sức xây dựng đất nước thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đang ra sức giải quyết bằng thương lượng hoà bình vấn đề biên giới Trung- ấn. Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kiên quyết ủng hộ lập trường đầy thiện chí của Chính phủ Trung Quốc. Chúng ta tin rằng, được sự đồng tình và ủng hộ ngày càng sâu rộng của rất nhiều nước và của nhân dân thế giới, lập trường thiện chí của Trung Quốc sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, vấn đề biên giới Trung – ấn sẽ được giải quyết phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước Trung – ấn, lợi ích của hoà bình ở châu á và thế giới. Các nước anh em khác trong phe xã hội chủ nghĩa đang đẩy mạnh nền kinh tế quốc dân phát triển với tốc độ nhanh chóng và thu được những thành tích rực rỡ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phong trào giải phóng của các dân tộc bị áp bức ngày càng lên mạnh. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đang tan rã. Sau khi giành được thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược, nhân dân Lào đang tiến lên trên con đường thực hiện một nước Lào hoà bình, độc lập, trung lập và phồn vinh. Đương đầu với đế quốc Mỹ hung ác, nhân dân Cuba anh em đã anh dũng đứng vững như vách sắt tường đồng, kiên quyết tiến trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiếp tục giương cao ngọn cờ cách mạng ở châu Mỹ latinh.

Ở các nước tư bản, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân đang sôi nổi khắp nơi.

Phong trào bảo vệ hoà bình thế giới ngày một mở rộng.

Sự nghiệp giải phóng dân tộc, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong các nước tư bản, cuộc đấu tranh để bảo vệ hoà bình thế giới liên tiếp giành thắng lợi ngày càng to lớn, là do sức mạnh và sự đoàn kết nhất trí của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Để giành thắng lợi to lớn hơn nữa cho sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, chúng ta hãy thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị anh em, sự đoàn kết nhất trí và sự hợp tác tương trợ giữa các nước xã hội chủ nghĩa và giữa các đảng cộng sản và đảng công nhân trên thế giới dưới ngọn cờ vĩ đại của chủ nghĩa Mác- Lênin, chủ nghĩa quốc tế vô sản và trên cơ sở những vǎn kiện lịch sử của hai cuộc Hội nghị Mátxcơva 1957 và 1960.

Đảng Lao động Việt Nam và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nguyện ra sức góp phần của mình vào sự nghiệp đoàn kết thiêng liêng ấy.

Thưa đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Nôvốtni kính mến,

Thưa các đồng chí thân mến cùng đi trong Đoàn,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Nhân dân hai nước Việt Nam và Tiệp Khắc yêu mến nhau, quý trọng nhau, đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì chúng ta là đồng chí, chúng ta là anh em cùng trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa. Trong những nǎm gần đây, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác về mọi mặt giữa hai nước chúng ta không ngừng củng cố và phát triển. Những cuộc đi thǎm lẫn nhau của những đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai nước Việt Nam và Tiệp Khắc đã làm tǎng thêm mối tình thân ái và quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước chúng ta. Nhân dân chúng tôi luôn luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân Tiệp Khắc anh em đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đối với phong trào yêu nước ở miền Nam, đối với cuộc đấu tranh để hoà bình thống nhất Tổ quốc chúng tôi.

Nhân dịp này tôi xin chân thành thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Tiệp Khắc anh em.

Chúng tôi chắc rằng cuộc đi thǎm này của đồng chí Chủ tịch Nôvốtni sẽ củng cố thêm nữa và phát triển thêm nữa sự đoàn kết nhất trí và quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta. Điều đó rất có lợi cho sự tǎng cường lực lượng của đại gia đình xã hội chủ nghĩa và cho sự nghiệp hoà bình thế giới.

Thưa đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Nôvốtni kính mến,

Thưa các đồng chí thân mến cùng đi trong Đoàn,

Thưa các đồng chívà các bạn,

Theo phong tục Việt Nam chúng tôi, ngày Tết âm lịch là ngày đoàn tụ của những người thân trong gia đình. Tôi mong rằng trong thời gian ở thǎm Việt Nam, đồng chí Chủ tịch và các đồng chí cùng đi trong Đoàn sẽ cảm thấy vui vẻ như về ǎn tết giữa những người thân yêu trong nhà mình.

Tôi đề nghị các đồng chí và các bạn cùng tôi nâng cốc:

Chúc tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Tiệp Khắc anh em.

Chúc sự đoàn kết nhất trí giữa các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô vĩ đại làm trung tâm.

Chúc hoà bình thế giới ngày càng củng cố.

Chúc sức khoẻ đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Nôvốtni kính mến.

Chúc sức khoẻ các đồng chí thân mến cùng đi với Chủ tịch.

Chúc sức khoẻ các đồng chí và các bạn.

Đọc tối 22-1-1963.

——————-

Báo Nhân dân, số 3225, ngày 23- 1-1963.
cpv.org.vn

Advertisement