Thư gửi các thầy giáo và học sinh (5-9-1963)

Nǎm học 1963-1964 bắt đầu, Bác thân ái chúc các thầy dạy tốt, các cháu học tốt.

Khi nǎm 1962-1963 kết thúc, các trường ở 17 tỉnh và thành phố (các nơi khác chưa báo cáo) đã cho Bác biết có:

117 cháu học cấp I các môn học đều đạt 10 điểm,

130 cháu học cấp II các môn học đều đạt 5 điểm,

20 cháu học cấp III các môn học đều đạt 5 điểm (trong số đó có 93 cháu gái, 174 cháu trai).

Bác rất vui lòng gửi giải thưởng tặng các cháu đó. Và Bác mong rằng trong nǎm học mới, nhà trường sẽ đẩy mạnh thi đua “hai tốt” để số cháu học giỏi sẽ nhiều hơn thế nữa.

Bác hôn các cháu.

Bác Hồ

———————

Báo Nhân dân, số 3447, ngày 5-9-1963.
cpv.org.vn

Advertisement