Một số ý kiến với Đảng Đoàn Bộ Công an về chống biệt kích (13-6-1963)

1- Qua báo cáo của công an thì từ đầu tháng 6 đến nay, địch tung gián điệp biệt kích với quy mô ráo riết; phần lớn là người địa phương cũ. Vì vậy ta phải có một kế hoạch toàn diện để đối phó kịp thời. Trong kế hoạch phải chú ý bọn tề nguỵ cũ và những gia đình có người theo địch vào Nam.

Việc đối phó không chỉ đối với bọn nhảy dù mà cả bọn đi đường bộ, đường biển và phải có kế hoạch cho từng địa phương.

Mỗi địa phương cần phải động viên được lực lượng công an, bộ đội, dân quân và lực lượng quần chúng tham gia một cách chặt chẽ.

2- Việc tuyên truyền vụ xử án ở Hà Tĩnh vừa rồi đối với bọn biệt kích là có khuyết điểm, rất sơ hở, vừa lộ bí mật, vừa có hại về chính trị, từ nay về sau công an phải duyệt các vấn đề đưa ra.

3- Chưa đồng ý với chủ trương đặt vấn đề mở công khai thành một đợt lớn. Vì rằng, nếu xử nhiều quá cùng một lúc thì ầm lên, làm cho quần chúng hoang mang, vì thấy biệt kích được tung ra miền Bắc nhiều quá. Bọn phản động lợi dụng cơ hội để xuyên tạc ta và kích động nhau; cho nên chúng ta không nên làm ồn. Muốn nâng cao cảnh giác, thì lâu lâu ta lại xử một vụ. Vấn đề quan trọng là cần giáo dục cho sâu sắc. Cũng có thể xử ở địa phương mà không cần đǎng ồn ào trên báo chí. Cũng có bọn không xử cũng được.

4- Cần phải triệu tập họp bí thư tỉnh để phổ biến tình hình sớm hơn, không nên chờ sau gặt hay cuối tháng. Nên họp theo từng khu vực để cho nhanh chóng. Triệu tập cả các đồng chí phụ trách công an, quân đội, uỷ ban, thanh niên.

Nói ngày 13-6-1963.

—————————–

Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành công an nhân dân Việt Nam, Viện nghiên cứu khoa học công an, 1980, tr.49-50.
cpv.org.vn

Advertisement