Điện mừng nhân dịp Liên Xô phóng thành công hai con tàu vũ trụ (20-6-1963)

Kính gửi đồng chí N.X. Khơrútsốp, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa xôviết,

Thưa đồng chí thân mến,

Nhân dịp thắng lợi tuyệt vời của chuyến bay sóng đôi hai con tàu vũ trụ Phương Đông 5 vàPhương Đông 6, tôi rất sung sướng thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, gửi đến đồng chí và nhờ đồng chí chuyển đến nhân dân Liên Xô, Đảng Cộng sản và Chính phủ Liên Xô, lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Hồi tháng 4 nǎm 1961, trong lịch sử loài người, một đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, đồng chí Gagarin là người đầu tiên đã thành công rực rỡ trong việc mở đường chinh phục vũ trụ.

Đến nay, tháng 6 nǎm 1963, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử loài người mà một cô con gái đã thành công vẻ vang trong việc tiếp tục chinh phục vũ trụ. Cô gái ấy là đồng chí Valentina Sêrếchcôva cũng là một đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô,

Rõ ràng là dưới chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, người phụ nữ dũng cảm có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ mà người đàn ông dũng cảm có thể làm, dù nhiệm vụ ấy đòi hỏi rất nhiều tài nǎng và nghị lực như việc lái các con tàu vũ trụ Phương Đông.

Vĩ đại thay Đảng Cộng sản của Lênin!

Vẻ vang thay nhân dân Liên Xô!

Tôi xin gửi đến hai vị anh hùng mới là đồng chí Sêrếchcôva và đồng chí Bicốpxki lời chúc mừng nhiệt liệt và nhiều cái hôn thân ái.

Kính gửi đồng chí lời chào cộng sản anh em.

Hồ Chí Minh

———————–

Báo Nhân dân,số 3371, ngày 20-6-1963.
cpv.org.vn

Advertisement