Điện mừng Hội nghị các vị đứng đầu các nước châu Phi độc lập (22-5-1963)

Kính gửi Hội nghị các vị đứng đầu các nước châu Phi độc lập họp ở Ađi Abêba, Êtiôpi,

Thưa các vị,

Nhân dịp Hội nghị các vị đứng đầu các nước châu Phi độc lập họp ở Ađi Abêba, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi kính gửi tới Hội nghị lời chào mừng nhiệt liệt.

Tôi thành tâm chúc Hội nghị thu được nhiều thắng lợi trong việc đoàn kết các nước châu Phi, đẩy mạnh phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giữ gìn chủ quyền dân tộc và giúp đỡ các phong trào giải phóng dân tộc, bảo vệ hoà bình ở châu Phi và trên thế giới.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 nǎm 1963
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

————–

Báo Nhân dân, số 3343, ngày 23-5-1963.
cpv.org.vn

Advertisement