Điện chia buồn bác sĩ Đuyboa qua đời (30-8-1963)

Kính gửi bà Sớclây Graham Đuyboa,

Acra, Gana

Được tin lão đồng chí bác sĩ Đuyboa vừa qua đời, tôi rất cảm động và thương tiếc. Suốt đời bác sĩ Đuyboa đã nêu tấm gương sáng của một nhà khoa học tiến bộ, một người chiến sĩ đấu tranh bền bỉ chống chủ nghĩa đế quốc, chống chính sách phân biệt chủng tộc, vì lý tưởng cao cả, hoà bình, tự do, bình đẳng và tiến bộ của loài người.

Tôi kính gửi đến bà lời chia buồn chân thành và thắm thiết.

Ngày 30 tháng 8 nǎm 1963
Hồ Chí Minh

——————–

Báo Nhân dân, số 3443, ngày 31-8-1963.
cpv.org.vn

Advertisement