Những chi bộ tốt (31-10-1963)

Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy. Ví dụ: Nấu rượu lậu là một tệ nạn do xã hội cũ để lại; nó gây ra nhiều tai hại. Có người tưởng lầm rằng rất khó mà tiêu diệt nó. Sự thật thì nhiều nơi do chi bộ tốt mà đã tiêu diệt hoàn toàn nạn nấu rượu lậu.

Vài ví dụ:

Xã Cần Lộc (Thanh Hoá) có 840 hộ, thì trước kia hơn 400 hộ nấu rượu lậu. Nhưng nay thì cả xã xoá bỏ hẳn cái “nghề” phạm pháp ấy.

Ở Làng Lã (Hà Bắc), nạn nấu rượu lậu có đã lâu đời. Cộng với tệ làm bún bánh bừa bãi, mỗi tháng lãng phí gần 30 tấn gạo (trích báo Tiền Phong, 27-10-1963).

Do chi bộ và chi đoàn một mặt bền bỉ tuyên truyền và giáo dục từng người, từng nhà; mặt khác tổ chức cho mọi người công ǎn việc làm bằng cách xây dựng những nghề phụ mới và những đội vỡ dất hoang (Làng Lã ruộng ít, người nhiều, bình quân mỗi người chỉ được 1 sào 7 thước). Trong 50 người đi vỡ hoang đợt đầu thì có 40 đoàn viên và thanh niên xung phong đi trước. Chi bộ đã giúp hợp tác xã nông nghiệp chỉnh đốn lại tốt hơn. Trước kia ruộng chỉ cấy một vụ, mỗi mẫu Bắc Bộ chỉ thu được 362 cân. Nay nhiều ruộng đã cấy hai, ba vụ, nǎng suất đạt 564 cân. Trước kia vì rượu chè lu bù mà đời sống bấp bênh, trong làng xóm và trong gia đình thường có chuyện bất hoà. Nay bỏ được nạn nấu rượu lậu, thì bà con đoàn kết thuận hoà, giúp đỡ nhau tǎng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Nǎm 1962, bình quân mỗi người đã gửi hơn 11 đồng vào quỹ tiết kiệm… Nói tóm lại: “Lã rượu” từ một làng kém cỏi nay đã trở thành một làng tốt tươi.

Có kết quả tốt đẹp đó là do chi bộ tốt, chi đoàn tốt; do cán bộ, đảng viên và đoàn viên đều làm gương mẫu tốt, lôi cuôn đồng bào cả làng làm theo.

NHỮNG CHI BỘ CHƯA TỐT

Vǎn Hải (Thái Bình) là một thôn ruộng nhiều, đất tốt, dân làng cần cù (trích báo Nhân dân,27-10-1963). Chi bộ lãnh đạo khá tốt hợp tác xã nông nghiệp. Nǎm nào sản lượng cũng có tǎng. Đời sống xã viên được cải thiện. Công việc vǎn hoá, dân quân, v.v. đều khá. Đó là ưu điểm.

Nhưng chi bộ đã phạm khuyết điểm lớn: Mấy nǎm qua, vì chi bộ lãnh đạo kém mà Vǎn Hải đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ lương thực đối với Nhà nước. Nǎm 1961, chỉ thực hiện được 40%, nǎm 1962: 70%, nǎm 1963, Vǎn Hải nhận bán cho Nhà nước 250 lợn, đến nay mới bán được 30 con.

Chi bộ chẳng những không ra sức lãnh đạo quần chúng làm trọn nghĩa vụ, mà còn tệ hơn nữa, là giấu giếm sản lượng để hạ thấp mức lương thực bán cho Nhà nước. Như vụ mùa 1962, hợp tác xã Vǎn Hải (do bí thư chi bộ kiêm chủ nhiệm) đã giấu bớt 39 tấn thóc.

Vì cán bộ và đảng viên không nêu gương mẫu tốt, mà lại nêu gương xấu, cho nên trong thôn đã sinh ra nhiều lãng phí, tham ô: Nhiều đội sản xuất đã lén lút lập quỹ riêng. Bà con dân làng dùng thóc gạo rất phung phí. Hễ có giỗ tết, cưới xin, là mổ lợn. Động một chút là “liên hoan” và mổ lợn. Chi hội phụ nữ chỉ họp trong 2 giờ (để sơ kết đợt 1 cải tiến quản lý hợp tác xã…!) cũng mổ 3 lợn! Thiếu nhi họp xóm, cũng mổ lợn!

Có tình trạng như thế là vì nhiều đồng chí cán bộ và đảng viên còn mang nặng chủ nghĩa cá nhân, tự tư tự lợi và chủ nghĩa địa phương, chỉ thấy lợi ích riêng mà không thấy lợi ích chung của Nhà nước.

Phải nhận một cách dứt khoát rằng nhân dân ta rất tốt, đồng bào Vǎn Hải cũng vậy. Cán bộ, đảng viên và đoàn viên xung phong gương mẫu tốt, thì nhất định nhân dân sẽ hǎng hái làm theo.

Mong rằng chi bộ Vǎn Hải sẽ quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, để trở nên một chi bộ tốt về mọi mặt.

T.L.

———————-

Báo Nhândân, số 3503, ngày 31-10-1963.
cpv.org.vn

Advertisement