Điện mừng (19-10-1963)

Kính gửi ông Apđunlát An Xalan Tổng thống nước Cộng hoà A Rập Yêmen,

Xana

Nhân dịp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nước Cộng hoà A Rập Yêmen chính thức đặt quan hệ ngoại giao và trao đổi đại sứ, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi vui mừng gửi tới Ngài, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hoà A Rập Yêmen lời chào mừng nhiệt liệt.

Nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thành tâm chúc nhân dân Yêmen dưới sự lãnh đạo của Ngài ngày càng thu được nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, góp phần giữ gìn hoà bình ở châu á và thế giới.

Chúc mối quan hệ hữu nghị giữa nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nước Cộng hoà A Rập Yêmen ngày càng củng cố và phát triển tốt đẹp.

Chúc Ngài sức khoẻ và hạnh phúc.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 nǎm 1963
Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

————————

Báo Nhân dân, số 3501, ngày 29-10-1963,
cpv.org.vn

Advertisement