Cần phải tổ chức ngay đội thuỷ lợi (26-11-1963)

Muốn cho nhân dân ǎn no, thì phải đẩy mạnh phát triển nông nghiệp. Muốn phát triển tốt nông nghiệp thì phải làm tốt thuỷ lợi.

Mỗi nǎm, Nhà nước tiêu hàng chục triệu đồng bạc và nhân dân làm hàng chục triệu ngày công để mở mang thuỷ lợi. Trước đây, vì chúng ta tổ chức không khéo, cho nên đã lãng phí khá nhiều tiền bạc, công phu và ngày giờ.

Từ vài nǎm nay, do sáng kiến của quần chúng, nhiều hợp tác xã đã tổ chức những đội chuyên làm thuỷ lợi. Những đội ấy đã thu được kết quả rất tốt. Vài ví dụ:

– Đội thuỷ lợi của hợp tác xã Hồng Thái. Khi làm thuỷ lợi hạng to và hạng vừa, mỗi ngày mỗi dân công thường chỉ làm được hơn 1 thước khối, thì bình quân mỗi đội viên làm được hơn 6 thước. Khi làm thuỷ lợi nhỏ ở trong xã, nǎng suất của đội viên cũng nhiều gấp 3 của xã viên thường. Nǎm ngoái đội thuỷ lợi đã tiết kiệm cho hợp tác xã hơn 9.000 ngày công.

Trước kia vì thường bị hạn hán, nếu được mùa, hợp tác xã Hồng Thái cũng chỉ thu được 800 tấn thóc. Vì vậy không nǎm nào làm nổi nghĩa vụ bán thóc cho Nhà nước.

Từ ngày có đội thuỷ lợi chuyên việc chống hạn, nǎm 1962 diện tích trồng trọt đã tǎng lên và đã thu được hơn 1.370 tấn lương thực. Ngoài ra còn mở thêm nghề phụ như nuôi cá (đã bán được 34.000 đồng), trồng được 55.000 cây xoan trên bờ mương, v.v..

– Đội thuỷ lợi của hợp tác xã Song Động. Đợt đi làm ở công trường Bắc – Hưng – Hải đáng lẽ phải điều động 40 người, nhưng chỉ 24 đội viên đã làm xong nhiệm vụ trước thời hạn. 35 đội viên đã hoàn thành nhiệm vụ làm thuỷ lợi thay cho 187 xã viên ở nhà để tǎng gia sản xuất cho hợp tác xã.

Khi làm xong nhiệm vụ thuỷ lợi, các đội viên lại tham gia sản xuất. Có những đội viên đã làm được 145 ngày công.

Như thế là có đội chuyên trách, thì thuỷ lợi làm được nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Rõ ràng là vừa lợi cho Nhà nước, vừa lợi cho hợp tác xã, lợi cho các xã viên và lợi cho các đội viên.

Tính đến giữa tháng 11 nǎm nay, miền Bắc đã có hơn 3.000 đội thuỷ lợi. Có những tỉnh khánhư: Hải Dương, Nam Định, Hà Đông, v.v.. Những tỉnh đang còn kém là: Ninh Bình, Thanh Hoá, Hà Bắc, v.v.. Trong mọi việc khác, Quảng Bình đều khá, nhưng việc tổ chức đội thuỷ lợi thì hiện nay Quảng Bình lại kém nhất.

Trong những tỉnh khá vẫn còn những huyện kém như huyện Nam Sách ở Hải Dương, huyện Mỹ Đức ở Hà Đông, mỗi huyện mới có 2 đội thuỷ lợi.

Toàn miền Bắc có 3 vạn hợp tác xã nông nghiệp mà hiện nay mới có 3.000 hợp tác xã có đội thuỷ lợi. Vì lẽ gì mà các hợp tác xã kia chưa tổ chức đội thuỷ lợi? Các cấp uỷ đảng phải trả lời câu hỏi đó.

Để thực hiện tốt phong trào làm thuỷ lợi trong 2 nǎm tới, các hợp tác xã cần thi đua với Hồng Thái và Song Động. Các cấp uỷ đảng phải phụ trách tổ chức và đẩy mạnh cuộc thi đua ấy. Các chi đoàn thanh niên phải xung phong làm đầu tàu trong cuộc thi đua.

Đêm trǎng đưa nước tưới đồng,
Một tấc nước bạc là trǎm bông lúa vàng.
Đội thuỷ lợi phải sẵn sàng,
Thuỷ lợi càng tốt, dân càng ấm no.

T.L.

———————-

Báo Nhân dân,số 3529, ngày 26-11-1963.
cpv.org.vn

Advertisement