Điện mừng Đại hội Mặt trận dân tộc giải phóng Angiêri (F.L.N) lần thứ nhất (19-4-1964)

Kính gửi Đại hội đại biểu Mặt trận F.L.N,

Angiê

Nhân dịp Mặt trận F.L.N họp Đại hội, thay mặt nhân dân Việt Nam và Đảng Lao động Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến Đại hội lời chúc mừng nhiệt liệt.

Dưới sự lãnh đạo của Mật trận F.L.N, nhân dân Angiêri anh em đã hoàn toàn thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ và củng cố chủ quyền độc lập đã giành được. Những thắng lợi đó đã góp phần quý báu vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở châu Phi và trên thế giới.

Nhân dân Việt Nam theo dõi với cảm tình sâu sắc từng thắng lợi của nhân dân Angiêri anh em trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia và trong sự nghiệp xâv dựng đất nước ngày nay. Nhân dân Việt Nam rất vui mừng trước những thắng lợi to lớn mà nhân dân Angiêri đã đạt được và coi những thắng lợi đó như của chính mình.

Đại hội F.L.N lần này là một sự kiện rất quan trọng trong lịch sử của nhân dân Angiêri anh em. Nó sẽ có ảnh hưởng to lớn đối với các dân tộc đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Chúng tôi chân thành chúc Đại hội, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Bộ Chính trị F.L.N, thu được kết quả rực rỡ trong sự nghiệp củng cố chủ quyền độc lập của nhân dân Angiêri và đưa cách mạng Angiêri tiến lên những thắng lợi mới.

Chúc tình hữu nghị anh em giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Angiêri ngày càng củng cố và phát triển.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam
Hồ Chí MInh

—————–

Báo Nhân dân,số 3673, ngày 19-4-1964.
cpv.org.vn

Advertisement