Lời phát biểu tại lễ bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (khoá III) (3-7-1964)

Thưa các đồng chí đại biểu Quốc hội,

Trong khi toàn dân ta đang hǎng hái thi đua “mỗi người làm việc bằng hai” vì chủ nghĩa xã hội, vì thống nhất nước nhà, thì Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá III của chúng ta cũng làm việc khẩn trương và đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt các đồng chí đã được bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước, tôi xin cảm ơn Quốc hội đã tỏ lòng tín nhiệm. Tôi xin hứa với Quốc hội rằng: Vì Tổ quốc, vì nhân dân, chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, quyết không phụ lòng tin cậy của đồng bào và Quốc hội.

Về phần tôi,

Bảy mươi tư tuổi vẫn không già,

Cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta.

Bao giờ Nam Bắc một nhà,

Dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng.

Thưa các đồng chí,

Báo cáo của Chính phủ do đồng chí Thủ tướng Phạm Vǎn Đồng trình bày và tất cả những tham luận của các đại biểu đều nói lên những cố gắng và những thành tích to lớn của nhân dân ta về mọi mặt. Tình hình ngày nay thật đáng phấn khởi. Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một sự nghiệp cực kỳ vẻ vang, nhưng phải lâu dài và gian khổ. Nhân dân ta cần phải có tinh thần phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt mọi khó khǎn, để giành lấy những thắng lợi mới rực rỡ hơn nữa.

Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu Quốc hội sẽ động viên mạnh mẽ và sâu rộng toàn dân ta thấm nhuần tinh thần làm chủ tập thể, hǎng hái thi đua hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước nǎm 1964, quyết giành một vụ mùa thắng lợi lớn và ra sức chuẩn bị tốt để sang nǎm 1965, hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất. Chúng ta phải ra sức làm việc, đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm để nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân ta.

Đã mười nǎm nay, đồng bào miền Nam ta sống trong cảnh chiến tranh tàn khốc do đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng gây ra.

Nhưng đồng bào miền Nam ta không khuất phục và sẽ không bao giờ khuất phục. Giương cao ngọn cờ giải phóng, đồng bào ta chiến đấu vô cùng anh dũng và đang thu được những thắng lợi vẻ vang. Đồng bào ta vì độc lập, tự do, vì chính nghĩa mà chiến đấu, đã nêu cao tinh thần của dân tộc ta là một dân tộc anh hùng, quyết không chịu làm nô lệ!

Những thắng lợi của đồng bào miền Nam ta chứng tỏ rằng: đế quốc Mỹ dù có bao nhiêu vũ khí hiện đại, cũng không đáng sợ. Một dân tộc đoàn kết chặt chẽ và chiến đấu bền bỉ thì hoàn toàn có thể đánh bại chúng.

Tôi đề nghị Quốc hội ta nhiệt liệt hoan hô đồng bào miền Nam anh hùng, nhiệt liệt hoan hô các chiến sĩ miền Nam anh dũng.

Tổng thống Mỹ Giônxơn thường rêu rao “hoà bình” và “tự do”. Tôi hỏi ông: quân đội Mỹ, chó ngao Mỹ, bom đạn Mỹ, thuốc độc Mỹ đã đưa sang giết hại nhân dân miền Nam Việt Nam, phải chǎng đó là hoà bình ? Phá hoại Hiệp định Giơnevơ, can thiệp vào nội bộ của Việt Nam, ủng hộ bọn buôn dân bán nước hòng chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, phải chǎng đó là tự do ? Chính sách xâm lược của các ông là trái với chính nghĩa, trái với nhân đạo, trái với Hiến pháp của nước Hoa Kỳ. Ông hãy trả lời câu hỏi đó trước nhân dân Việt Nam, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới.

Những lời đe dọa của đế quốc Mỹ chỉ làm cho nhân dân miền Bắc nước ta càng cǎm thù chúng, càng nâng cao cảnh giác và sẵn sàng đập tan mọi hành động khiêu khích và phá hoại của chúng, để bảo vệ Tổ quốc của chúng ta!

Bọn xâm lược Mỹ cần biết rằng: chúng không có con đường thoát nào khác ngoài con đường chấm dứt cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở miền Nam. Phải thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ, rút hết quân đội và vũ khí của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, để nhân dân miền Nam Việt Nam tự giải quyết vấn đề của mình. Đó là cách giải quyết “lịch sự” không làm cho Mỹ mất thể diện.

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt đồng bào và Quốc hội ta tỏ lòng chân thành cảm ơn các nước anh em trước hết là Liên Xô và Trung Quốc, cảm ơn các bạn trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đã hết lòng ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam và sự nghiệp đấu tranh để hoà bình thống nhất nước nhà của nhân dân Việt Nam.

Đế quốc Mỹ đang xâm lược miền Nam Việt Nam cũng là kẻ đang dùng bọn tay sai gây ra cảnh nồi da nấu thịt, phá hoại nền độc lập, hoà bình, trung lập của nước Lào; và cũng là kẻ luôn luôn khiêu khích, uy hiếp nền độc lập, biên giới và lãnh thổ của nước Campuchia. Nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Lào, của nhân dân và Chính phủ Campuchia, chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai để bảo vệ chính sách hoà bình, trung lập của mình.

Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kiên quyết ủng hộ nhân dân và Chính phủ Inđônêxia chống lại chủ nghĩa thực dân mới đang âm mưu thực hiện liên bang “Đại Mã Lai”.

Nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kiên quyết ủng hộ các dân tộc á – Phi và Mỹ latinh đang dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, để giành lấy và giữ gìn độc lập, tự do.

Thưa các đồng chí đại biểu Quốc hội,

Sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang.

Với Quốc hội ta luôn luôn đoàn kết một lòng, nhân dân ta đấu tranh anh dũng, cán bộ ta luôn luôn gương mẫu xung phong, nhất định chúng ta sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn.

Nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn nǎm!
Đảng Lao động Việt Nam muôn nǎm!
Hoà bình thế giới muôn nǎm!

Phát biểu ngày 3-7-1964.

———————–

Báo Nhân dân,số 3748, ngày 4-7-1964.
cpv.org.vn

Advertisement