Điện mừng (17-7-1964)

Kính gửi đồng chí A. Micaian, Chủ tịch Chủ tịch đoàn Xôviết tối cao Liên Xô,

Mátxcơva

Nhân dịp đồng chí được cử giữ chức vụ Chủ tịch Chủ tịch đoàn Xôviết tối cao Liên Xô, tôi xin chân thành chúc mừng đồng chí.

Kính chúc đồng chí luôn luôn khoẻ mạnh và thu được nhiều thành tích to lớn trong việc giúp Đảng Cộng sản và Nhà nước Liên Xô xây dựng thắng lợi chủ nghĩa cộng sản.

Chúc tình hữu nghị Việt – Xô ngày càng củng cố và phát triển.

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 nǎm 1964
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

———————

Báo Nhân dân, số 3762, ngày 18-7-1964.
cpv.org.vn

Advertisement