Điện gửi Hội nghị những vị đứng đầu các nước trong tổ chức thống nhất châu Phi (16-7-1964)

Kính gửi Hội nghị những vị đứng đầu các nước trong Tổchức thống nhất châu Phi,

Lơ Ke

Nhân dịp các vị họp Hội nghị, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến các vị lời chúc mừng nhiệt liệt.

Nhân dân Việt Nam đang đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai để giành lại hoà bình thống nhất Tổ quốc, đồng thời nhân dân chúng tôi nhiệt liệt ủng hộ nhân dân các nước châu Phi trong sự nghiệp tǎng cường đoàn kết để đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nhằm củng cố độc lập dân tộc và giữ gìn hoà bình ở châu Phi và trên thế giới.

Tôi tin tưởng rằng tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước châu Phi nhất định sẽ ngày càng củng cố và phát triển.

Tôi chân thành chúc Hội nghị thành công tốt đẹp và xin gửi đến các vị lời chào trân trọng.

Ngày 16 tháng 7 nǎm 1964
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

———————

Báo Nhân dân, số 3762, ngày 18-7-1964.
cpv.org.vn

Advertisement