Thư gửi Hội nghị đại biểu Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam (28-9-1964)

Thân ái gửi Hội nghị đại biểu lần thứ ba của Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam,

Thưa các đại biểu,

Các vị tǎng ni và tín đồ Phật giáo trước đây đã có công với kháng chiến, nay thì đang góp sức cùng toàn dân xây dựng miền Bắc giàu mạnh và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

Nhân dịp này tôi thân ái gửi lời chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp.

Nhân đây, chúng ta tỏ lòng đoàn kết với đồng bào Phật giáo ở miền Nam đang hǎng hái tham gia cuộc đấu tranh yêu nước và chống đế quốc Mỹ xâm lǎng.

Đồng bào Phật giáo cả nước, từ Bắc đến Nam, đều cố gắng thực hiện lời Phật dạy là: “Lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha”.

Chúc toàn thể tǎng ni và đồng bào Phật giáo góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Chúc các đại biểu mạnh khoẻ.

Ngày 28 tháng 9 nǎm 1964
Hồ Chí Minh

—————————

Báo Nhân dân,số 3837, ngày 2-10-1964.
cpv.org.vn

Advertisement