Thư gửi Hội nghị đại biểu đồng bào theo đạo Thiên Chúa toàn miền Bắc (17-9-1964)

Thân ái gửi Hội nghị đại biểu đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo toàn miền Bắc,

Tôi thân ái gửi lời chúc mừng Hội nghị.

Trong cuộc kháng chiến cứu nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng đời sống mới ngày nay, đồng bào theo đạo Thiên Chúa đã có những thành tích vẻ vang đối với nhân dân, đối với Tổ quốc.

Tôi rất vui lòng thấy đồng bào công giáo các giới hǎng hái tham gia mọi công việc xây dựng nước nhà, 80% đồng bào nông dân theo đạo Thiên Chúa đã vào hợp tác xã nông nghiệp và đời sống ngày thêm cải thiện. Các cháu công giáo được học hành ngày càng đông và càng tiến bộ.

Kinh thánh có câu: “ý dân là ý Chúa”. Con đường yêu nước mà đồng bào đang đi là hoàn toàn đúng.

Tôi mong các cụ phụ lão, các vị giám mục và linh mục hǎng hái khuyến khích tín đồ trong mọi công việc ích nước, lợi dân.

Lương giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng, nhân dân ta nhất định sẽ thắng lợi trong công cuộc đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất Tổ quốc và xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Chúc các đại biểu mạnh khoẻ.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp,

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 nǎm 1964
Hồ Chí Minh

———————-

Báo Nhân dân,số 3823, ngày 18-9-1964.
cpv.org.vn

Advertisement