Điện mừng (13-10-1964)

Kính gửiđồng chí N.X. Khơrútsốp, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô,

Mátxcơva

Đồng chí thân mến,

Nhân dịp Liên Xô phóng thành công con tàu vũ trụ Rạng Đông, tôi rất vui vẻ thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà gửi đến nhân dân Liên Xô, Đảng Cộng sản và Chính phủ Liên Xô lời mừng nhiệt liệt nhất.

Cuộc bay kỳ diệu của ba đồng chí V.Cômarốp, C.Phêốctixtốp và B.Yêgôrốp lại chứng tỏ rằng nền khoa học kỹ thuật của Liên Xô đang tiến những bước cực kỳ vẻ vang trong sự nghiệp chinh phục vũ trụ.

Tôi nhờ đồng chí chuyển đến ba đồng chí du hành vũ trụ trên con tàu Rạng Đông và đến các đồng chí bác học, kỹ sư, công nhân Liên Xô những lời chúc mừng thân ái nhất.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 nǎm 1964
Hồ Chí Minh

—————————–

Báo Nhândân, số 3849, ngày 14-10-1964.
cpv.org.vn

Advertisement