Điện gửi Hội nghị những vị đứng đầu các nước không liên kết (4-10-1964)

Kính gửi Hội nghị những vị đứng đầu các nước không liên kết, Lơ Ke

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Hội nghị và các vị đứng đầu các nước tham gia Hội nghị lời chào mừng nhiệt liệt nhất.

Hội nghị của các Ngài diễn ra trong lúc nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới, nhất là nhân dân các nước châu á, châu Phi và châu Mỹ latinh, đang tích cực đấu tranh chống chính sách can thiệp và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, để giữ gìn quyền tự do, độc lập của mình.

Nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân mọi nước khác mong rằng Hội nghị của các Ngài sẽ góp phần cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc, tǎng cường sự hợp tác hữu nghị giữa nhân dân các nước và bảo vệ hoà bình thế giới.

Kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Hà Nội, ngày 4 tháng 10 nǎm 1964
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

————————-

Báo Nhân dân,số 3840, ngày 5-10-1964.
cpv.org.vn

Advertisement