Diễn vǎn trong buổi chiêu đãi Tổng thống Môđibô Câyta (18-10-1964)

Thưa Tổng thống Môđibô Câyta và bà Tổng thống kính mến,

Thưa các vị khách quý Mali kính mến,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Hôm nay, tôi rất sung sướng thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệt liệt cảm ơn và chào mừng Tổng thống Môđibô Câyta và bà Tổng thống, chào mừng các vị trong Bộ Chính trị Đảng Liên minh Xuđǎng và tất cả các vị khách quý Mali đến thǎm đất nước chúng tôi.

Tổng thống và quý vị đã vượt quan sơn muôn dặm mang lại cho nhân dân Việt Nam chúng tôi tình hữu nghị của nhân dân Mali anh em và của nhân dân châu Phi dũng cảm. Đây là một vinh dự đồng thời là một sự cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Thưa Tổng thống và các vị,

Việt Nam và Mali, hai nước chúng ta đã trải qua những hoàn cảnh lịch sử giống nhau. Trước kia, trong một thời gian khá dài, hai nước chúng ta đều đã bị bọn thực dân thống trị. Ngày nay, chúng ta đều đã giành được độc lập, tự do.

Từ ngày giành được độc lập, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của lãnh tụ Môđibô Câyta và Đảng Liên minh Xuđǎng, nhân dân Mali anh em đã thu được nhiều thắng lợi tốt đẹp.

Ở trong nước,với tinh thần tự lực cánh sinh là chính, cộng với sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa Mali và các nước bầu bạn, nhân dân Mali đang ra sức xây dựng một nền kinh tế dân tộc. Kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất (1961-1965), nhằm tǎng gia sản lượng 40%, đã bước đầu thu được những kết quả vẻ vang. Nhà nước Mali đã có tiền tệ độc lập của mình, đã nắm độc quyền ngoại thương, đã quốc hữu hoá những xí nghiệp lớn. Hiện nay, trong cả nước đã có 3.500 hợp tác xã nông nghiệp mức toàn thôn, v.v..

Với cái gia tài nghèo nàn lạc hậu do bọn thực dân để lại – nhân dân Việt Nam cũng đã đau xót vì cái gia tài loại đó – chỉ trong bốn nǎm ngắn ngủi, nhân dân Mali anh em đã vượt mọi khó khǎn, thu được những kết quả tốt đẹp như vậy.

Chúng ta nhiệt liệt hoan hô anh em Mali, hoan hô Tổng thống Môđibô Câyta và Đảng Liên minh Xuđǎng.

Trên quốc tế, nhân dân Mali kiên quyết thực hành chính sách hoà bình trung lập, tǎng cường đoàn kết và hợp tác giữa các dân tộc Á – Phi.

Chính sách hoà bình của nhân dân Mali là một chính sách hoà bình tích cực.

Nhân dân và Chính phủ Mali luôn luôn kiên quyết chống chủ nghĩa đế quốc hiếu chiến, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, luôn luôn ra sức tham gia phong trào đấu tranh cho hoà bình thế giới và ủng hộ các dân tộc chiến đấu giành độc lập, tự do.

Tôi xin phép nhắc lại vài lời tuyên bố đanh thép gần đây của Tổng thống Môđibô Câyta:

Hôm 1-5-1964, Tổng thống Môđibô Câyta nói, đại ý như sau:

Đối với những anh em Ǎnggôla, Nam Phi, Nam Việt Nam, v.v. đang chiến đấu cho quyền lợi độc lập dân tộc của mình, nhân dân Mali chúng ta bảo đảm hết sức ủng hộ những anh em đó.

– Hôm 8-10-1964, ở Hội nghị các nước không liên kết họp tại Lơ Ke, Tổng thống Môđibô Câyta đã kịch liệt lên án bọn đế quốc thực dân, đặc biệt lên án đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam. Tổng thống nói: Đứng trước những cuộc xâm lược và hành động bạo lực, các nước không liên kết không thể chịu im hơi lặng tiếng, hoặc chỉ đưa ra những nghị quyết phản đối suông…

Sau khi đòi bọn đế quốc thực dân phải chấm dứt ngay sự can thiệp vào nội bộ của Ǎnggôla, Nam Phi, Nam Triều Tiên, Nam Việt Nam và những nơi khác, Tổng thống Môđibô Câyta nghiêm khắc đòi: quân đội nước ngoài phải rút khỏi Nam Triều Tiên, Nam Việt Nam …

Tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà – và tôi cũng xin phép thay mặt các dân tộc anh em đang chống đế quốc Mỹ để giành lại độc lập dân tộc – thành thật cảm ơn Tổng thống Môđibô Câyta và nhân dân Mali anh em.

Thưa Tổng thống thân mến,

Hiện nay, ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ ngày càng thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược của chúng, chính quyền tay sai ngày càng tan rã. Dưới sự lãnh đạo của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng bào miền Nam chúng tôi ngày càng thu được nhiều thắng lợi to lớn. Càng thất bại, đế quốc Mỹ càng hung hǎng, tàn bạo. Một mặt chúng điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, một mặt khác chúng ra sức khiêu khích nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, âm mưu mở rộng chiến tranh ra miền Bắc Việt Nam, chúng tǎng cường vũ trang can thiệp vào Lào, uy hiếp nền trung lập và xâm phạm lãnh thổ của Campuchia. Chúng gây nên tình hình cực kỳ cǎng thẳng ở Đông Dương và Đông – Nam Á.

Nhân dân và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà rất thiết tha với hoà bình để xây dựng đất nước của mình, luôn luôn tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam. Nhưng chúng tôi quyết không để cho bọn đế quốc Mỹ và tay sai xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của mình, phá hoại công cuộc lao động hoà bình của nhân dân miền Bắc Việt Nam. Mọi hành động khiêu khích và xâm lược đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhất định sẽ bị sức mạnh của toàn thể nhân dân Việt Nam đánh bại.

Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng: Cách giải quyết đúng đắn nhất vấn đề miền Nam Việt Nam là phải thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương, các nước tham gia Hội nghị Giơnevơ trong đó có nước Mỹ, phải làm đúng lời cam kết của mình là tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam, không can thiệp vào nội trị của nước Việt Nam. Chính phủ Mỹ phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, rút quân đội và vũ khí của Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, phải chấm dứt những hành động khiêu khích đối với miền Bắc Việt Nam, để nhân dân Việt Nam tự giải quyết lấy công việc nội bộ của mình.

Trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Việt Nam chúng tôi đã được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới, trong đó có sự ủng hộ vô cùng quý báu của nhân dân Mali anh em.

Vì vậy, dù cuộc đấu tranh còn gay go gian khổ, chúng tôi tin chắc rằng cuối cùng đế quốc Hoa Kỳ sẽ thua, nhân dân Việt Nam sẽ thắng.

Dù ở châu Á, châu Phi, hay là ở châu Mỹ latinh, các dân tộc đấu tranh cho hoà bình và nhân dân các nước chiến đấu để tự giải phóng đều chung trong một mặt trận.

Cho nên nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà luôn luôn tận tình ủng hộ nhân dân Lào, Campuchia, Inđônêxia, Cônggô, Cuba, Vênêduêla và nhân dân tất cả các nước đang đấu tranh chống đế quốc thực dân đứng đầu là đế quốc Mỹ, để giành lại và giữ gìn độc lập dân tộc và xây dựng đất nước phồn vinh.

Thưa Tổng thống kính mến,

Thưa các vị,

Chúng tôi rất sung sướng nhận thấy rằng trong mấy nǎm qua, tình hữu nghị Việt Nam – Mali ngày càng phát triển và củng cố. Tôi tin chắc rằng cuộc đi thǎm hữu nghị của Tổng thống và các vị trong Đoàn lần này sẽ thắt chặt thêm nữa sự quan hệ hợp tác anh em giữa hai nước chúng ta. Tôi tin chắc rằng cuộc đi thǎm của Tổng thống nhất định thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và các bạn, tôi đề nghị chúng ta nâng cốc:

Chúc nhân dân và Chính phủ nước Cộng hoà Mali đạt được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp củng cố độc lập dân tộc và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Chúc tình hữu nghị thắm thiết giữa nhân dân Việt Nam và Mali ngày càng củng cố và phát triển.

Chúc tình đoàn kết á – Phi ngày càng bền vững.

Chúc sức khoẻ Tổng thống Môđibô Câyta và bà Tổng thống.

Chúc sức khoẻ các vị khách quý Mali.

Chúc sức khoẻ các bạn có mặt ở đây hôm nay.

Đọc ngày 18-10-1964.

——————

Báo Nhân dân,số 3855, ngày 20-10-1964.
cpv.org.vn

Advertisement