Trả lời thư của các đảng phái dân chủ, các nhân sĩ dân chủ không đảng phái và Hội liên hiệp công thương Trung Quốc (11-2-1965)

Kính gửi:

– Uỷ ban cách mạng Quốc dân đảng,
– Hội đồng minh dân chủ,
– Hội kiến quốc dân chủ,
– Hội xúc tiến dân chủ,
– Hội liên hiệp công thương
và các nhân sĩ dân chủ Trung Quốc,

Tôi vô cùng cảm kích nhận được bức thư đề ngày 9 tháng 2 nǎm 1965 của các đảng phái dân chủ, Hội liên hiệp công thương và các nhân sĩ dân chủ toàn Trung Quốc gửi cho tôi và cho nhân dân Việt Nam, kịch liệt lên án hành động tiến công xâm lược của đế quốc Mỹ ngày 7 và 8 tháng 2 nǎm 1965 đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhiệt liệt hoan nghênh những thắng lợi của quân đội và nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Sự ủng hộ kịp thời, kiên quyết và đầy nhiệt tình của nhân dân Trung Quốc anh em, của Chính phủ, các đoàn thể, các đảng phái dân chủ và các nhân sĩ dân chủ ở Trung Quốc là biểu hiện cao quý nhất của mối tình đoàn kết chiến đấu anh em ruột thịt giữa nhân dân hai nước chúng ta. Lời tuyên bố của Chính phủ Trung Quốc: Xâm phạm nước Việt Nam tức là xâm phạm Trung Quốc, 650 triệu nhân dân Trung Quốc quyết không khoanh tay ngồi nhìn và đã chuẩn bị sẵn sàng…”, những cuộc biểu tình thị uy của hàng triệu nhân dân Trung Quốc là một cổ vũ hết sức to lớn đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa và tất thắng của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, cảm ơn các đảng phái dân chủ, Hội liên hiệp công thương và các nhân sĩ dân chủ, cảm ơn toàn thể anh em chị em Trung Quốc thân yêu đã luôn luôn ra sức ủng hộ nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Chúc tình đoàn kết chiến đấu anh em giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc đời đời bền vững.

Hà Nội, ngày 11 tháng 2 nǎm 1965
Hồ Chí Minh

———————-

Báo Nhân dân,số 3968, ngày 12-2-1965.
cpv.org.vn

Advertisement