Trả lời những câu hỏi của Hãng thông tin Côpơlây – Hồng Công (23-12-1964)

Hỏi: Mácxuen Taylo trở về Mỹ, Hoa Thịnh Đốn xét lại tình hình Việt Nam và lại tiếp tục cho máy bay do thám Lào và Bắc Việt Nam, trong tương lai gần đây, có thể họ sẽ mưu toan tiến công Lào và Bắc Việt Nam bằng không quân. Vậy ý kiến Ngài ra sao?

Trả lời: Nếu Mỹ tiến công Bắc Việt Nam, chúng tôi sẽ kiên quyết đánh lại.

Hỏi: Đối với Ngài cần có những điều kiện tiên quyết gì để giải quyết hoà bình vấn đề Đông – Nam á và đặc biệt là vấn đề Việt Nam ?

Trả lời: Để giải quyết hoà bình tình hình Đông – Nam á và Việt Nam chỉ có một cách là Mỹ phải tôn trọng Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Việt Nam và các Hiệp định Giơnevơ về Campuchia và Lào, Mỹ phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, rút hết quân đội và vũ khí Mỹ ra khỏi xứ này, chấm dứt những hành động chiến tranh đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và các nước khác ở Đông Dương.

Hỏi: Ngài có tin rằng nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa sẽủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến tranh mở rộng với Mỹ không?

Xin cảm ơn Ngài.

Trả lời: Nếu Mỹ điên cuồng mở rộng chiến tranh đến Bắc Việt Nam, Trung Quốc sẽ ủng hộ và phe xã hội chủ nghĩa cũng sẽ ủng hộ chúng tôi.

—————–

Báo Nhân dân, số 3919, ngày 23-12-1964.
cpv.org.vn

Advertisement