Thư khen không quân nhân dân Việt Nam nhân dịp chiến thắng trận đầu ngày 3 và ngày 4 tháng 4 nǎm 1965 (5-4-1965)

Các chú đã chiến đấu dũng cảm, đã tiêu diệt máy bay Mỹ.

Các chú đã thực hiện khẩu hiệu “Đã đánh là thắng”. Như thế là xứng đáng với truyền thống anh hùng của quân và dân ta. Bác gửi lời khen ngợi các chú và nhắc các chú phải luôn luôn:

– Nâng cao tinh thần “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Thắng không kiêu, khó không nản.

– Ra sức rèn luyện để tiến bộ mãi mãi.

– Đoàn kết chặt chẽ với các đơn vị bạn và với nhân dân.

Chúc các chú lập nhiều chiến công hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 5 tháng 4 nǎm 1965
Bác Hồ

——————–

Sách Hồ Chí Minh: Với các lực lượng vũ trang nhân dân,
Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1975, tr.363-364
cpv.org.vn

Advertisement