Điện mừng thắng lợi của Hội nghị nhân dân Đông Dương (16-3-1965)

Kính gửi Thái tử Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc Campuchia,

Hội nghị nhân dân Đông Dương được triệu tập theo sáng kiến của Ngài đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp đoàn kết chiến đấu của nhân dân Việt Nam, Campuchia và Lào, chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ xâm lược. Thắng lợi này của ba dân tộc chúng ta là một đòn mạnh mẽ đánh vào chính sách can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng ở Đông Dương.

Hiện nay, đế quốc Mỹ đang ra sức tǎng cường cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam, liên tiếp dùng máy bay tiến công nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; xâm phạm biên giới và uy hiếp nền độc lập, trung lập của Campuchia; vũ trang can thiệp vào Lào. Trước tình hình đó, Hội nghị nhân dân Đông Dương đã tỏ rõ ý chí kiên quyết chống bọn can thiệp và xâm lược Mỹ, đã thông qua những nghị quyết đòi Mỹ phải rút hết quân đội và vũ khí ra khỏi Đông Dương, triệt để tôn trọng các Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 và 1962. Đó là những nghị quyết rất đúng đắn bảo đảm các quyền dân tộc của nhân dân Đông Dương, góp phần giữ gìn hoà bình ở Đông- Nam á và thế giới.

Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn Ngài và Cộng đồng xã hội bình dân Vương quốc Campuchia đã góp phần quan trọng làm cho

Hội nghị đạt thắng lợi rực rỡ.

Từ trước đến nay, nhân dân hai nước chúng ta đã đoàn kết và ủng hộ nhau trong cuộc đấu tranh chung vì hoà bình và độc lập dân tộc. Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà triệt để ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân và Chính phủ Campuchia dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài để bảo vệ chủ quyền, độc lập, trung lập và toàn vẹn lãnh thổ Vương quốc Campuchia.

Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai nhất định sẽ thất bại. Sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào đoàn kết chặt chẽ nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.

Tôi xin gửi Ngài lời chào trân trọng nhất.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 nǎm 1965
Hồ Chí Minh

———————-

Báo Nhândân, số 4002, ngày 18-3-1965.
cpv.org.vn

Advertisement