Điện mừng Tổng thống nước Cộng hoà A Rập thống nhất Gaman ápđen Nátxe (23-3-1965)

Kính gửi Tổng thống Gaman ápđen Nátxe nước cộng hoà A Rập thống nhất,

Lơ Ke

Nhân dịp Ngài lại được cử giữ chức Tổng thống nước Cộng hoà A Rập thống nhất trong nhiệm kỳ mới, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Ngài lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Chúc nhân dân nước Cộng hoà A Rập thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Ngài, thu được nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, góp phần vào việc tǎng cường khối đoàn kết á – Phi, bảo vệ hoà bình ở Trung Cận Đông và thế giới.

Chúc quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Cộng hoà A Rập thống nhất ngày càng củng cố và phát triển.

Chúc Ngài mạnh khoẻ.

Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

————————–

Báo Nhân dân,số 4007, ngày 23-3-1965.
cpv.org.vn

Advertisement