Điện mừng liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới (24-4-1965)

Kính gửi Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới,

Nhân ngày 24-4, tôi thân ái gửi lời chào nhiệt liệt đến thanh niên toàn thế giới đang kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, đứng đầu là đế quốc Mỹ.

Chúc thanh niên thế giới đoàn kết dưới ngọn cờ chống đế quốc, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, hoà bình và sự toàn thắng của những nguyên tắc Bǎngđung. Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn các bạn trẻ ở tất cả các nước đã tích cực ủng hộ nhân dân và thanh niên Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa đánh đuổi bọn xâm lược Mỹ, để bảo vệ tự do, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng tôi.

Thân ái

Hồ Chí Minh

———————–

Báo Nhân dân,số 4039, ngày 24-4-1965.
cpv.org.vn

Advertisement