Điện chúc mừng (30-1-1965)

Kính gửi Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam,

Nhân dịp Tết Nguyên đán, tôi trân trọng gửi lời thân ái chúc Chủ tịch và nhờ Chủ tịch chuyển đến toàn thể Mặt trận, toàn thể quân và dân, các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng của miền Nam anh hùng lời chúc mừng nǎm mới thắng lợi mới.

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 nǎm 1965
Hồ Chí Minh

———————-

Tài liệu lưu tại Cục lưu trữ Vǎn phòng Trung ương Đảng.
cpv.org.vn

Advertisement