Điện cảm ơn (13-2-1965)

Kính gửi Thái tử Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc, Vương quốc Campuchia,

Phnôm Pênh

Tôi hết sức cảm kích về bức điện của Ngài nghiêm khắc lên án những hành động xâm lược gần đây của đế quốc Mỹ đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và hoan nghênh những thắng lợi của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sự ủng hộ hoàn toàn của Ngài đã một lần nữa biểu hiện tinh thần bất khuất của nhân dân Khơme kiên quyết chống sự can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai và biểu hiện mối tình đoàn kết anh em của nhân dân Khơme đối với nhân dân Việt Nam.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi Ngài và nhân dân Khơme anh em lời cảm ơn chân thành về sự ủng hộ quý báu đó.

Nhân dân Việt Nam quyết đoàn kết chặt chẽ với nhân dân Khơme anh em và với các dân tộc khác ở Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ. Chúng tôi tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài, nhân dân Khơme sẽ thu được nhiều thắng lợi to lớn.

Kính chúc Ngài mạnh khoẻ.

Hồ Chí Minh

————————

Báo Nhândân, số 3969, ngày 13-2-1965.
cpv.org.vn

Advertisement