Bài nói với đồng bào và cán bộ tỉnh Quảng Ninh (2-2-1965)

Đồng bào thân mến,

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chúc:

Đồng bào các dân tộc,

Các đồng chí công nhân, bộ đội và cán bộ,

Các anh hùng lao động và các chiến sĩ thi đua,

Các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng.

Nǎm mới cố gắng mới, thắng lợi mới!

Chúc mừng và cảm ơn các đồng chí chuyên gia đang tận tình giúp chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nǎm 1962, Bác cùng đồng chí Titốp, Anh hùng vũ trụ Liên Xô, đã về thǎm tỉnh nhà. Lần này về thǎm, Bác rất vui lòng thấy đồng bào tiến bộ khá về mọi mặt. Việc hợp nhất hai tỉnh đã thành công tốt, cán bộ và đồng bào các dân tộc đoàn kết vui vẻ, hǎng hái thi đua, tǎng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh thành một tỉnh giàu mạnh.

Về nông nghiệp. Hiện nay đã có ngót 750 hợp tác xã, trong đó 415 là cấp cao, 83 hợp tác xã đã làm cuộc vận động cải tiến. Đặc biệt là 53 hợp tác xã đạt tiêu chuẩn thi đua nǎng suất cao, hoa màu nhiều, chǎn nuôi giỏi. Đó là những kiểu mẫu tốt mà các hợp tác xã khác cần làm theo.

Nhân đây, Bác nhắc các hợp tác xã mấy điều:

– Từ nay phải đưa dần dần những hợp tác xã cấp thấp lên cấp cao.

– Cuộc vận động cải tiến phải làm khẩn trương hơn, nhưng làm nơi nào phải thật tốt, thật chắc chắn nơi ấy .

– Phải đẩy mạnh công tác thuỷ lợi hơn nữa và phải tổ chức tốt các đội thuỷ lợi.

– Bón phân, chọn giống, cải tiến nông cụ, đều phải đẩy mạnh hơn.

– Hiện nay bình quân mỗi hộ nuôi chưa được hai con lợn. Chǎn nuôi tập thể cũng còn yếu. Cần đẩy mạnh hơn nữa ngành chǎn nuôi. Phải đẩy mạnh hơn nữa việc nuôi cá và đánh cá, phải thi đua với hợp tác xã Hoà Bình.

– Đẩy mạnh hơn nữa việc vỡ hoang. Cả tỉnh hiện nay mới có gần 1.000 hộ xung phong đi vỡ hoang, trong đó có hợp tác xã Hiệp An của đồng bào công giáo. Bác gửi lời chúc các đồng bào đi vỡ hoang làm ǎn ngày thêm phát đạt.

– Đẩy mạnh hơn nữa Tết trồng cây. Cho đến nay, có nơi làm khá. Nhưng nhiều nơi còn kém, các xí nghiệp và các cơ quan càng kém. Phải làm cho Tết trồng cây thành một phong trào quần chúng, vì mai sau nó sẽ là một nguồn lợi rất lớn cho nhân dân.

Nhân dịp này, Bác có lời khen đồng chí Voòng Tộng Hổn – chủ nhiệm hợp tác xã Hùng Tiến – đã trồng được 12.000 cây và chǎm sóc được 11.000 cây lên tốt.

Nói tóm lại, các hợp tác xã phải ra sức thi đua, làm cho nǎm nay thu hoạch tốt hơn nǎm ngoái.

Các ngành khác, như thương nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp địa phương, vǎn hoá giáo dục, v.v. cũng đều có tiến bộ và đều phải cố gắng hơn nữa, để tiến bộ hơn nữa.

Bác nói sang vấn đề khác.

Nǎm ngoái, tỉnh nhà đã giành được hai thắng lợi rất vẻ vang.

Thắng lợi thứ nhất là ngày mồng 5 tháng 8, quân và dân ta đã cho bọn đế quốc hiếu chiến Mỹ một bài học đích đáng, đã bắn rơi tám chiếc máy bay Mỹ và bắn bị thương một số. Trong thắng lợi đó, quân và dân vùng mỏ đã góp phần xứng đáng, đã bắn rơi hai máy bay và bắt sống một tên phi công Mỹ.

Tuy vậy, đế quốc Mỹ và bè lũ Việt gian “chết thì chết, nết không chừa”. Cho nên quân và dân ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng chiến thắng.

Thắng lợi thứ hai là Công ty than Hòn Gai đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 20 vạn tấn than.

Một lần nữa, Bác rất vui lòng khen ngợi toàn thể đồng bào tỉnh nhà, toàn thể bộ đội, công nhân và cán bộ đã giành được những thắng lợi vẻ vang đó.

Mọi người biết vì sao Tổ quốc ta cần than càng ngày càng nhiều. Ngày mới giải phóng khỏi ách thực dân Pháp, cả miền Bắc nước ta chỉ có hơn 40 nhà máy cũ kỹ. Hiện nay chúng ta có hơn 1.000 nhà máy hạng vừa và hạng to và đang xây dựng nhiều thêm nữa. Cần phải có nhiều than để cung cấp cho các nhà máy đó. Chúng ta cũng cần xuất khẩu nhiều than để mua thêm máy móc và nguyên liệu đặng phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa nhanh chóng hơn nữa, do đó mà nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân.

Nǎm nay, mức Nhà nước giao cho Công ty than Hòn Gai nhiều hơn nǎm ngoái. Khó khǎn thì có khó khǎn, nhưng Bác tin chắc rằng các cô, các chú sẽ phát huy tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai”, tiếp tục khí thế thắng lợi nǎm ngoái, khắc phục mọi khó khǎn và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nǎm nay.

Chúng ta còn nhớ nǎm 1954, trước khi chuồn khỏi nước ta bọn thực dân Pháp đã làm hỏng nhiều hầm mỏ và chúng nói một cách hằn học rằng: “ít ra cũng phải 20-25 nǎm nữa, người An Nam mới đào được than”. Nhưng chúng đã lầm to! Với sự cố gắng vượt mức của mình và sự giúp đỡ tận tình của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, chỉ trong mười nǎm, chúng ta đã sản xuất than nhiều gấp đôi mức cao nhất của chúng. Ở mỏ có hơn 25.000 cán bộ và công nhân, viên chức, trong số đó hơn 11.600 người là đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động.

Trong chiến dịch than “vì miền Nam ruột thịt”, các đảng viên, đoàn viên và cán bộ công đoàn phải xung phong gương mẫu trong mọi công tác, đồng thời phải giúp đỡ anh chị em ngoài Đảng, ngoài Đoàn cùng tiến bộ. Như thế mới xứng đáng với đồng bào miền Nam anh dũng. Như thế thì nhất định hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho.

Bác tin tưởng vào sự phấn đấu anh dũng và thành công tốt đẹp của cán bộ và công nhân. Và cán bộ cùng công nhân đã tỏ ra xứng đáng với lòng tin cậy của Bác. Ví dụ: tháng 1-1965 mỏ Đèo Nai đã vượt mức hơn 4.000 tấn than sạch. Mỏ Đèo Nai chẳng những bảo đảm sản xuất tốt mức than sạch của nǎm 1965, mà còn tình nguyện phấn đấu làm thêm bốn vạn tấn than sạch và 30 vạn mét khối đất và đá. Chắc rằng các mỏ khác sẽ thi đua làm như mỏ Đèo Nai.

Trong hàng ngũ công nhân mỏ có 6.900 phụ nữ. 1.700 chị em là phụ nữ “nǎm tốt”. Như thế là khá, nhưng hãy còn ít. Bác mong số phụ nữ “nǎm tốt” tǎng nhiều hơn nữa.

Đoàn viên và thanh niên chiếm 50% tổng số cán bộ và công nhân. Nǎm ngoái có 6.650 đoàn viên và thanh niên đạt nǎng suất cao.

Nǎm nay, tổ thợ lò Đào Xuân Ngọc nêu lên chỉ tiêu thi đua “ǎn Tết vui tươi, tiết kiệm; đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu”, đã có 570 tổ sản xuất nhận thi đua và bổ sung vào chỉ tiêu mấy điểm sau đây: Đi làm đúng buổi, nghỉ đúng hạn, bảo đảm 100% và đạt nǎng suất cao trong những ngày sản xuất đầu Xuân. Bớt một phần tiền dự định chi tiêu trong ngày Tết để gửi vào quỹ tiết kiệm. Nắm chắc tay súng, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ hầm mỏ. Thực hiện tốt Tết trồng cây. Luôn luôn cần kiệm trong tiêu dùng, giản dị trong sinh hoạt, đi hàng đầu trong sản xuất và chiến đấu, thực hiện tốt khẩu hiệu “ba sẵn sàng” 40 của Đoàn thanh niên. Như thế là tốt Bác có lời khen ngợi các cháu. Mong tất cả các cán bộ và công nhân vùng mỏ và các nơi khác đều hãng hái tham gia thi đua.

Về lãnh đạo.Các cấp uỷ đảng và các chi bộ phải thật sự đi sâu đi sát. Phải rất coi trọng công tác tư tưởng và công tác tổ chức, quản lý; phải khéo kết hợp phong trào tǎng gia sản xuất với cuộc vận động “3 xây, 3 chống”; phải thường xuyên bồi dưỡng quyết tâm phấn đấu và nhiệt tình cách mạng của cán bộ và công nhân. Cán bộ và công nhân phải ra sức học tập chính trị, vǎn hoá và kỹ thuật để không ngừng tiến bộ. Cán bộ phụ trách sản xuất phải liên hệ mật thiết với các đồng chí chuyên gia và ra sức học tập các đồng chí chuyên gia. Đồng thời phải thực hiện tốt bảo hộ lao động, phải chǎm sóc đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ và công nhân. Nhà ǎn công cộng phải làm cho tốt như nhà ǎn của công trường than trụ (mỏ Đèo Nai). Chỗ ở tập thể thì phải giữ gìn vệ sinh. Cán bộ, công nhân và gia đình nên tǎng gia sản xuất để tự cải thiện thêm đời sống.

Cuộc vận động “3 xây, 3 chống” bước đầu đã có kết quả khá. Ví dụ: Sự hợp tác giữa các khâu chặt chẽ hơn trước. Công nhân làm đá dǎm tự động xin hạ tiền công một mét khối từ 3 đồng xuống 2 đồng 6. Các đơn vị đều đề nghị có biện pháp ngǎn chặn tệ lãng phí và tham ô than, gỗ, v.v.. Điều đó chứng tỏ rằng cán bộ và công nhân, viên chức đã dần dần thấm nhuần tinh thần làm chủ tập thể. Như thế là rất tốt. Toàn thể đồng bào cũng cần giữ gìn tài sản của Nhà nước.

Bác chỉ thêm một ý kiến là cuộc vận động “3 xây, 3 chống” phải làm khẩn trương, nhưng chớ nóng vội. Đã làm đợt nào, đơn vị nào thì phải làm thật tốt, thật chắc. Mục đích là thực hiện sản xuất nhiều, nhanh, tốt, rẻ.

Theo báo cáo nǎm ngoái, về nông nghiệp, có 53 hợp tác xã khá nhất.

Về ngành than có: 24 cán bộ, 30 công nhân (5 công nhân gái), 54 tổ sản xuất là hạng khá nhất.

Bác tặng mỗi người và mỗi đơn vị kể trên một cái thiếp chúc nǎm mới.

Nǎm nay Bác tặng một lá cờ thưởng luân lưu cho cả ngành than. Đơn vị nào muốn được lá cờ thì phải thi đua gương mẫu trong mọi việc. Những cán bộ và công nhân nào xuất sắc nhất, Bác sẽ tặng thưởng riêng.

Nǎm nay là một nǎm vĩ đại. Hôm nay chúng ta chúc mừng Đảng ta 35 tuổi. Chúng ta sẽ chúc mừng Nhà nước ta 20 nǎm. Chúng ta sẽ kết thúc thắng lợi kế hoạch 5 nǎm thứ nhất và chuẩn bị tốt cho kế hoạch 5 nǎm thứ hai. Cán bộ và công nhân toàn khu mỏ phải thực hiện tốt kế hoạch than làm quà xứng đáng để chúc mừng những ngày lịch sử ấy và để chúc mừng những thắng lợi dồn dập của đồng bào miền Nam anh hùng.

Một lần nữa, Bác thân ái chúc tất cả đồng bào nǎm mới cố gắng mới, thắng lợi mới.

Nói ngày 2-2-1965.

——————–

Báo Nhân dân,số 3961, ngày 5-2-1965.
cpv.org.vn

Advertisement