Bài nói với công nhân và cán bộ ở Uông Bí – Quảng Ninh (2-2-1965)

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chúc:

Các đồng chí công nhân, bộ đội và cán bộ,

Các anh hùng lao động và các chiến sĩ thi đua,

Các cháu thanh niên

Nǎm mới cố gắng mới, thắng lợi mới!

Chúc mừng và cảm ơn các đồng chí chuyên gia đang tận tình giúp chúng ta xây dựng mỏ than, nhà máy điện và nhà máy cơ khí.

Bác rất vui lòng thấy các cô, các chú đã sôi nổi thi đua “mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp đồng bào miền Nam ruột thịt” và đã đạt được thành tích khá.

Có nhiều sáng kiến hợp lý hoá sản xuất để tǎng nǎng suất lao động:

Lắp lò hơi số 3 nhanh trước hai tháng.

Lắp máy số 3 tiết kiệm được 70 vạn đồng.

Kế hoạch xây dựng mỏ Vàng Danh của nǎm 1964 đã đạt mức.

Như thế là tốt.

Nhân đây, Bác nhắc các cô, các chú mấy điều:

Hiện nay, Nhà máy điện Uông Bí và mỏ Vàng Danh đều là những xí nghiệp vào loại to và hiện đại nhất của nước ta. Than và điện rất cần cho công nghiệp và nông nghiệp. Các cô, các chú hãy ra sức làm cho nhiều, nhanh, tốt, rẻ.

Thiết kế và xây dựng phải làm cho chắc, cho kỹ. Tránh làm ẩu rồi phải chữa đi chữa lại, vừa lãng phí sức người, sức của, vừa không tốt cho sản xuất.

Phải tiết kiệm nguyên liệu, vật liệu. Phải giữ gìn tốt máy móc, vì đó là do mồ hôi máu mủ của nhân dân ta mà ra.

Đây là những xí nghiệp mới, phải tǎng cường quản lý kinh tế, nắm vững kỹ thuật. Phải giữ gìn kỷ luật lao động. Phải thường xuyên học tập kinh nghiệm của các đồng chí chuyên gia và công nhân Liên Xô.

Cán bộ và công nhân cần chú ý ǎn, ở cho sạch sẽ, đúng vệ sinh, để giữ gìn sức khoẻ.

Giữa cán bộ và cán bộ, giữa cán bộ và công nhân, giữa các bộ phận, phải đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau.

Phải tiến hành tốt cuộc vận động “3 xây, 3 chống “.

Nǎm nay, Bác thưởng một lá cờ luân lưu cho cả khu mỏ. Các cô, các chú phải cố gắng thi đua để giành lấy giải thưởng ấy.

Một lần nữa, Bác thân ái chúc các cô, các chú nǎm mới cố gắng mới, thắng lợi mới.

Nói ngày 2-2-1965.

———————-

Báo Nhândân, số 3961, ngày 5-2-1965.
cpv.org.vn

Advertisement