Thư khen quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 300 máy bay Mỹ (28-5-1965)

Đồng bào và bộ đội thân mến,

Bác rất vui lòng khi nghe báo cáo: Ngày 27 tháng 5 nǎm 1965, quân và dân miền Bắc nước ta đã bắn rơi chiếc máy bay thứ 300 của giặc Mỹ.

Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác khen ngợi đồng bào và bộ đội đã vượt mọi khó khǎn, anh dũng chiến đấu và thu được thắng lợi vẻ vang. Thắng lợi đó càng làm cho nhân dân ta trong cả nước thêm nức lòng phấn khởi, quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng.

Nhân dịp này, Bác quyết định tặng thưởng những đồng bào và bộ đội có công huy hiệu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Bác dặn đồng bào và các chú bộ đội chớ vì thắng lợi mà chủ quan. Giặc Mỹ còn nhiều âm mưu hung ác và xảo quyệt. Càng đánh thắng, quân và dân ta càng phải nâng cao chí cǎm thù và tinh thần cảnh giác cách mạng, thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, quyết giành thêm nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng
Bác Hồ

—————————–

Báo Nhân dân,số 4072, ngày 28-5-1965.
cpv.org.vn

Advertisement