Thư gửi Đại hội liên hoan những phụ nữ xuất sắc toàn ngành y tế miền Bắc (17-6-1965)

Đồng chí Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch sẽ thay mặt Bác chúc các đại biểu sức khoẻ tốt, thi đua tốt, tiến bộ nhiều, phục vụ tốt quân và dân ta, góp phần xứng đáng trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước. Bác gửi các cô, các cháu nhiều cái hôn.

Chào thân ái và quyết thắng
Bác Hồ

 

 

——————–

Báo Nhân dân,số 4097, ngày 22-6-1965.
cpv.org.vn

Advertisement