Thư gửi bộ đội, đồng bào và cán bộ Tây Bắc (23-6-1965)

Thân ái gửi bộ đội, đồng bào và cán bộ Tây Bắc,

Bác rất vui lòng trong những ngày 14, 20 và 22-6-1965 quân và dân Mộc Châu và Sơn La đã bắn rơi chín máy bay Mỹ, bắt sống một số phi công Mỹ.

Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác gửi lời khen ngợi bộ đội, đồng bào và cán bộ các dân tộc Tây Bắc đã anh dũng chiến đấu, thắng lợi vẻ vang.

Bác nhắc nhở bộ đội, đồng bào và cán bộ Tây Bắc phải luôn luôn cảnh giác, chớ vì thắng lợi mà chủ quan, khinh địch.

Quân đội và đồng bào Tây Bắc hãy phát huy truyền thống vẻ vang Điện Biên Phủ, đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc anh em, giữa bộ đội và nhân dân, thi đua sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, quyết giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 23 tháng 6 nǎm 1965
Bác Hồ

—————————-

Báo Nhân dân, số 4099, ngày 24-6-1965.
cpv.org.vn

Advertisement