Lời cảm ơn chung nhân dịp sinh nhật 19 tháng 5 (25-5-1965)

Nhân dịp ngày 19-5, tôi đã nhận được thư, điện chúc mừng của: Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận,

Các đảng bạn, các đoàn thể,

Các đơn vị bộ đội,

Đồng bào miền núi và đồng bào miền xuôi,

Kiều bào ở nước ngoài,

Bà con Hoa kiều,

Các cơ quan, các xí nghiệp, các công trường,

Các hợp tác xã nông nghiệp và thủ công nghiệp, các nông trường, và lâm trường,

Các trường học,

Các đồng chí chuyên gia bạn,

Các anh hùng và chiến sĩ thi đua,

Các cụ phụ lão,

Các cháu thanh niên và nhi đồng,

Các đảng anh em,

Các chính phủ và nhân dân các nước anh em và các nước bạn,

Các vị trong Đoàn ngoại giao.

Tôi rất vui mừng thấy trong thư chúc thọ đều báo cáo những thành tích thi đua tốt đẹp về sản xuất, công tác và chiến đấu; đều nói lên quyết tâm xây dựng và bảo vệ miền Bắc, ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của đồng bào miền Nam; quyết chiến thắng giặc Mỹ xâm lược.

Tôi thân ái gửi lời cảm ơn chung và chúc đồng bào thi đua thắng lợi.

Tôi xin cảm ơn các đảng, các chính phủ và nhân dân các nước anh em và các nước bạn.

Cảm ơn Đoàn ngoại giao.

Xin chúc tình hữu nghị giữa các dân tộc ngày càng củng cố và phát triển.

Hồ Chí Minh

—————————-

Báo Nhân dân, số 4069, ngày 25-5-1965.
cpv.org.vn

Advertisement