Hai ngày kỷ niệm vẻ vang (9-5-1965)

Mồng 7-5, kỷ niệm đại thắng Điện Biên Phủ của nhân dân ta.

Mồng 9-5, kỷ niệm đại thắng của Liên Xô cùng các đồng minh đánh tan lực lượng phát xít Đức – ý – Nhật.

Hơn 20 nǎm trước đây, tên trùm ác quỷ phát xít Hítle cùng với Mútxôlôni và bọn quân phiệt Nhật đã gây ra cuộc đại Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Lúc đầu bọn Hítle “khạc ra lửa, thở ra sấm”, chỉ trong mấy tháng quân phát xít Đức đã đánh bại l0 nước châu Âu và nước Anh cũng bị chúng uy hiếp nghiêm trọng.

Chúng vơ vét và tập trung sức của, sức người của các nước đó để tiến công Liên Xô vào giữa nǎm 1941.

Hítle có 214 sư đoàn và 7 lữ đoàn bộ binh, thì hắn đã dùng trên mật trận Liên Xô 152 sư đoàn và 2 lữ đoàn cùng 48 sư đoàn của các nước chư hầu. Có khi Hítle đã tung ra 239 sư đoàn trong một lúc.

Liên Xô đã phải chịu gánh nặng nhất trong cuộc chiến tranh.

Nǎm đầu, Liên Xô đã gặp những khó khǎn không thể tưởng tượng được Lêningrát bị vây kín. Xtalingrát và nhiều thành phố lớn khác bị giặc phá tan tành…

Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, quân và dân Liên Xô đã quết tâm hy sinh tất cả để đánh thắng và đã thắng to. Cuối cùng, 507 sư đoàn phát xít đã bị Hồng quân tiêu diệt hoặc làm tan rã. Hồng quân đã giết, làm bị thương và bắt làm tù binh ngót 10 triệu binh sĩ phát xít.

Tổng thống Mỹ Rudơven đã nói rằng: “Riêng người Nga đã tiêu diệt quân lính Đức và phá hoại vũ khí Đức nhiều hơn cả 25 nước đồng minh cộng lại”.

Người ghét cay ghét đắng cộng sản là Thủ tướng Anh Sớcsin cũng phải nhận rằng: “Đó là người Nga họ đã đập bẹp các guồng máy quân sự của phát xít Đức”.

Sau mấy nǎm trời chúng đã làm cho 30 triệu người bỏ mạng trong chiến tranh, quân phiệt Nhật đã phải đầu hàng, Mútxôlôni đã bị treo cổ, Hítle đã uống thuốc độc chết. Đó là kết cục tất nhiên của những bọn hiếu chiến. Ngày nay bọn đế quốc Mỹ đang đi theo vết xe này.

Thắng lợi của Liên Xô đã tạo điều kiện cho một số nước châu á và châu Âu xây dựng nên chế độ xã hội chủ nghĩa.

Cuối nǎm 1946, thực dân Pháp gây chiến với ta.

Chúng hòng cướp nước ta một lần nữa. Chúng cho rằng chúng mạnh hơn ta gấp trǎm nghìn lần, chóng là nửa nǎm, chầy là 18 tháng, chúng sẽ nuốt chửng nước ta. Nhưng chúng đã lầm to.

Về lực lượng vật chất, thì Pháp mạnh hơn ta thật. Chúng có xe tǎng, đại bác, tàu chiến, máy bay. Lại có những đội quân liều lĩnh, những tên tướng nổi tiếng như Lơcléc, Tátxinhi…

Ta thì hầu như hai bàn tay không, cái gì cũng thiếu. Lúc đó những người nhát gan đã nói:”Ta đánh nhau với Pháp, khác nào châu chấu đấu với ông voi!”. Nhưng về tinh thần và chính trị, thì ta mạnh gấp trǎm gấp nghìn thực dân Pháp. Ta có chính nghĩa. Ta có lòng nồng nàn yêu nước và sức đoàn kết chặt chẽ của toàn dân. Ta có sự lãnh đạo khôn khéo của Đảng.

Nắm chắc điều kiện thắng lợi đó, Đảng ta đã nêu lên khẩu hiệu: “Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, ta nhất định thắng, địch nhất định thua”. Quả nhiên, ta càng đánh càng mạnh, địch càng đánh càng hèn. Sau tám, chín nǎm kháng chiến cực kỳ gian khổ và vô cùng anh dũng, ta đã thu được đại thắng Điện Biên.

Tính tất cả mấy nǎm đánh nhau, số địch bị giết, bị thương và bị bắt là:

Binh sĩ thực dân Pháp chính cống: 70.900 tên.

Binh sĩ Âu-Phi: 72.000 tên.

Binh sĩ nguỵ quân: 419.000 tên.

Kinh nghiệm đó cho phép ông Moxơ, thượng nghị sĩ Mỹ, đoán rằng, phái thêm mấy vạn tên lính Mỹ sang đất Việt, thì sẽ có mấy nghìn tên trở về Mỹ trong những chiếc quan tài.

Hiện nay về mọi mặt, ta đã mạnh hơn trước nhiều. Ta lại có các nước anh em giúp đỡ, nhân dân khắp thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, ủng hộ và đồng tình. Ta nhất định thắng.

Đế quốc Mỹ miệng thì nói “đàm phán không điều kiện”, nhưng vẫn điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh và đưa thêm quân đội vào miền Nam, vẫn tiếp tục ném bom phá phách miền Bắc. Dù sao, chúng nhất định sẽ thất bại như thực dân Pháp đã thất bại.

Trước mắt đế quốc Mỹ chỉ có hai con đường: Một là tự động chấm dứt ngay chiến tranh và rút khỏi miền Nam một cách “lịch sự”. Hai là ngoan cố bị động chờ quân và dân miền Nam tống cổ chúng về nước mẹ Hoa Kỳ.

Chiến sĩ

—————————-

Báo Nhân dân, số 4053, ngày 9-5-1965.
cpv.org.vn

Advertisement