Điện mừng quốc khánh nước Cộng hoà Angiêri (5-7-1965)

Kính gửi ông Huari Bumêđiên, Chủ tịch Hội đồng cách mạng Angiêri,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ ba Ngày độc lập của nước Cộng hoà Angiêri dân chủ và nhân dân, chúng tôi xin gửi đến Hội đồng cách mạng và nhờ Hội đồng cách mạng chuyển đến nhân dân Angiêri lời chúc mừng nhiệt liệt nhất của nhân dân Việt Nam.

Chúc nhân dân Angiêri anh hùng thu được nhiều thành tích trong sự nghiệp củng cố nền độc lập dân tộc, xây dựng một nước Angiêri phồn vinh, góp phần vào sự nghiệp tǎng cường khối đoàn kết nhân dân á – Phi chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành giải phóng dân tộc, giữ gìn hoà bình ở châu Phi và thế giới.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Angiêri ngày càng củng cố và phát triển.

Ngày 5 tháng 7 nǎm 1965
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

———————

Báo Nhân dân, số 4123, ngày 18-7-1965.
cpv.org.vn

Advertisement