Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà A Rập Yêmen (24-9-1965)

Kính gửi Tổng thống Apđunla An Xalan,nước Cộng hoà A Rập Yêmen,

Xana

Nhân dịp lễ mừng lần thứ ba Ngày cách mạng của nước Cộng hoà A Rập Yêmen, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Ngài, nhân dân và Chính phủ nước Cộng hoà A Rập Yêmen lời chúc mừng nhiệt liệt.

Kính chúc nhân dân Yêmen, dưới sự lãnh đạo của Ngài, thu được nhiều thắng lợi mới trong công cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, củng cố nền độc lập dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh và góp phần bảo vệ hoà bình thế giới.

Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân và Chính phủ nước Cộng hoà A Rập Yêmen đối với cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Yêmen ngày càng bền vững.

Chúc Ngài luôn luôn mạnh khoẻ.

Ngày 24 tháng 9 nǎm 1965
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

————————–

Báo Nhân dân, số 4206, ngày 10-10-1965.
cpv.org.vn

Advertisements