Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà A Rập thống nhất (22-7-1965)

Kính gửi Tổng thống Gaman ápđen Nátxe, nước Cộng hòa A Rập thống nhất,

Lơ Ke

Nhân dịp lễ mừng lần thứ 13 ngày Quốc khánh của nước Cộng hoà A Rập thống nhất, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi Ngài, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hoà A Rập thống nhất lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Chúc nhân dân nước Cộng hoà A Rập thống nhất, đưới sự lãnh đạo của Ngài, thu được nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, góp phần vào sự nghiệp củng cố khối đoàn kết á – Phi, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giữ gìn độc lập dân tộc và hoà bình ở Trung Cận Đông và thế giới.

Tôi vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Cộng hoà A Rập thống nhất đã phát triển thêm một bước mới tốt đẹp và tôi tin rằng mối tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển.

Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân và Chính phủ nước Cộng hoà A Rập thống nhất đối với cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Hà Nội, ngày 22tháng 7 nǎm 1965
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

———————

Báo Nhân dân,số 4129, ngày 24-7-1965.
cpv.org.vn