Điện mừng Hội nghị thế giới lần thứ 11 chống bom nguyên tử và khinh khí (26-7-1965)

Thay mặt nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến Hội nghị lời chào mừng nhiệt liệt.

Nhân dân Việt Nam hoàn toàn đồng tình và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Nhật Bản anh em đòi triệt để cấm vũ khí hạt nhân, đòi huỷ bỏ các cǎn cứ quân sự Mỹ trên đất Nhật Bản, đòi trả lại ôkinaoa và Ôgaxaoara cho Nhật Bản.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ tận tình của Hội đồng chống bom nguyên tử và khinh khí Nhật Bản, của các tầng lớp nhân dân, các đảng phái và các đoàn thể dân chủ tiến bộ Nhật Bản đang ra sức ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi tin chắc rằng Hội nghị sẽ góp phần động viên nhân dân Nhật Bản, nhân dân châu á và nhân dân thế giới đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, để bảo vệ độc lập dân tộc và hoà bình thế giới.

Xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Hồ Chí Minh

——————–

Báo Nhân dân,số 4131, ngày 26-7-1965.
cpv.org.vn

Advertisements