Điện mừng gửi Đại hội đoàn kết nhân dân á – Phi lần thứ IV (12-5-1965)

Kính gửi ông Chủ tịch Đại hội đoàn kết nhân dân á-Phi lần thứ IV tại Uynnơba, nước Cộng hoà Gana,

Nhân dịp Đại hội lần thứ IV của phong trào đoàn kết nhân dân các nước á-Phi khai mạc, tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, gửi đến Ngài và nhờ Ngài chuyển đến toàn thể các vị đại biểu dự Đại hội lời chào mừng nhiệt liệt.

Trong lúc nhân dân thế giới đang sục sôi lên án cuộc can thiệp, xâm lược, đàn áp của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam, đối với nhân dân Cônggô, đối với nhân dân Đôminích, Đại hội lần này họp sẽ góp phần to lớn vào việc đẩy mạnh phong trào đoàn kết nhân dân á-Phi chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Tôi xin thành tâm chúc Đại hội đạt nhiều kết quả làm rạng rỡ thêm ngọn cờ đoàn kết á-Phi và giải phóng dân tộc, góp phần đẩy mạnh công cuộc chống chủ nghĩa đế quốc, vì hoà bình và độc lập dân tộc của nhân dân toàn thế giới.

Chúc các vị đại biểu nhiều sức khoẻ và chúc Đại hội thành công rực rỡ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 nǎm 1965
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

———————

Báo Nhân dân, số 4059, ngày 15-5-1965.
cpv.org.vn

Advertisement