Điện mừng Đại hội lần thứ IV Đảng Công nhân Rumani (12-7-1965)

Kính gửi Đại hội lần thứ IV Đảng Công nhân Rumani,

Các đồng chí thân mến,

Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đại hộị lần thứ IV Đảng Công nhân Rumani lời chào mừng anh em nhiệt liệt nhất và chân thành chúc Đại hội của các đồng chí thành công rực rỡ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Công nhân Rumani, giai cấp công nhân và nhân dân Rumani đã phát huy tinh thần tự lực cánh sinh, lao động dũng cảm và đầy sáng tạo, đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày nay nước Cộng hoà Nhân dân Rumani đang trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh với lực lượng quốc phòng hùng mạnh góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình ở châu Âu và thế giới.

Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chào mừng những thắng lợi to lớn của các đồng chí. Chúng tôi chân thành chúc các đồng chí thu được nhiều thành tích mới trong việc hoàn thành mọi nhiệm vụ cao cả do Đại hội này sẽ đề ra.

Hiện nay, trên đất nước chúng tôi, bọn đế quốc Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ tàn bạo. Chúng đang liều lĩnh mở rộng chiến tranh, đưa hàng vạn binh sĩ Mỹ và các nước chư hầu trực tiếp tham chiến ở miền Nam, đồng thời dùng không quân và hải quân liên tiếp tiến công, bắn phá nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Bọn xâm lược Mỹ đã dùng mọi thủ đoạn dã man, tàn bạo nhất chống lại nhân dân nước chúng tôi. Nhưng không một thủ đoạn nào của đế quốc Mỹ có thể lay chuyển được ý chí sắt đá của nhân dân Việt Nam quyết tâm chống Mỹ, cứu nước. Đế quốc Mỹ xâm lược nhất định thất bại thảm hại. Nhân dân Việt Nam nhất định giành được thắng lợi cuối cùng.

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nước Cộng hoà Nhân dân Rumani là hai nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa. Giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta, vốn sẵn có một tình hữu nghị thân thiết. Trong sự nghiệp đấu tranh chống Mỹ, cứu nước của mình, nhân dân Việt Nam chúng tôi được sự đồng tình và ủng hộ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Rumani anh em. Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí.

Chúng tôi tin chắc rằng tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta sẽ ngày càng được phát triển vì sự nghiệp củng cố khối đoàn kết của phe xã hội chủ nghĩa và của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tình hữu nghị đời đời bền vững giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam và Rumani muôn nǎm!

Tình đoàn kết trong phe xã hội chủ nghĩa và trong phong trào cộng sản quốc tế trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản muôn nǎm!

Chủ nghĩa Mác – Lênin vô địch muôn nǎm!

Hà nội, ngày 12tháng 7 nǎm 1965
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam

Chủ tịch
Hồ Chí Minh

——————

Báo Nhân dân,số 4124, ngày 19-7-1965.
cpv.org.vn

Advertisement