Điện cảm ơn (9-8-1965)

Kính gửi đồng chí Kim Nhật Thành, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Thủ tướng nội các nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên,

Thưa đồng chí kính mến,

Chúng tôi rất vui sướng nhận món quà của đồng chí gồm 20 máy kéo, 5 xe vận tải và một số máy nông cụ do Triều Tiên sản xuất.

Chúng tôi xin cảm ơn đồng chí và nhờ đồng chí chuyển đến anh em công nhân Triều Tiên lời chào thân ái nhất.

Chúng tôi đánh giá rất cao sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên anh em đối với cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng sử dụng tốt sự giúp đỡ quý báu đó.

Chúng tôi xin chân thành chúc nhân dân Triều Tiên anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và của đồng chí, đạt nhiều thành tích mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước Triều Tiên.

Chúc tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác anh em giữa nhân dân hai nước chúng ta đời đời bền vững.

Hà Nội, ngày 9tháng 8 nǎm 1965
Hồ Chí Minh

———————

Tài liệu đánh máy (bản gốc) lưu tại Bảo tàng Hồ Chi Minh.
cpv.org.vn