Điện cảm ơn (27-6-1965)

Kính gửi Thái tử Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc Campuchia,

Phnôm Pênh

Nhân dân Việt Nam và cá nhân tôi vô cùng cảm động về việc Ngài và nhân dân Khơme đã gửi tặng thuốc với một tấm lòng hào hiệp. Chúng tôi xin gửi đến Ngài và nhân dân Khơme những lời cảm ơn nhiệt liệt nhất của chúng tôi.

Cử chỉ cao cả đó đã biểu hiện sự ủng hộ anh em của nhân dân Khơme đối với nhân dân Việt Nam đang tiến hành cuộc đấu tranh chính nghĩa chống bọn đế quốc xâm lược Mỹ.

Như Ngài đã nói rất đúng: “Nhiệm vụ của chúng ta đối với các thế hệ tương lai là phải cùng nhau củng cố cơ sở của sự hợp tác tin cậy và chân thành trong sự tôn trọng nền độc lập của nhau”.

Tôi xin gửi Ngài lời chào kính trọng nhất.

Hồ Chí Minh

—————————-

Báo Nhân dân,số 4102, ngày 27-6-1965.
cpv.org.vn

Advertisement