Thư khen quân và dân Thanh Hoá đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ (12-10-1965)

Thân ái gửi đồng bào, cán bộ và bộ đội tỉnh Thanh Hoá,

Bác rất vui lòng được biết quân và dân tỉnh ta đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ. Như vậy ba tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hoá đều đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ.

Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán bộ Thanh Hoá đã chiến đấu dũng cảm, sản xuất tốt.

Bộ đội, cán bộ và đồng bào Thanh Hoá hãy phát huy thắng lợi, nêu cao truyền thống anh hùng của quân và dân ta, đoàn kết chặt chẽ, luôn luôn cảnh giác, thi đua chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi, cùng đồng bào cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 nǎm 1965
Bác Hồ

———————

Báo Nhân dân, số 4209, ngày 13-10-1965.
cpv.org.vn

Advertisements