Thư gửi hai ông Bengiamin Xpớc và Xtiuớt Hưugơ (18-11-1965)

Gửi hai ông Bengiamin Xpớc và Xtiuớt Hưugơ, Chủ tịch Uỷ ban đấu tranh cho một chính sách nguyên tử lành mạnh, Hoa Thịnh Đốn

Lập trường 4 điểm hợp tình hợp lý của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà về việc giải quyết vấn đề Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ:

Chính phủ Mỹ phải thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Việt Nam, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam,

Chính phủ Mỹ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, vĩnh viễn đình chỉ bắn phá nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà,

Công việc của miền Nam Việt Nam do nhân dân miền Nam Việt Nam tự giải quyết,

Việc thống nhất nước Việt Nam do nhân dân Việt Nam ở hai miền tự giải quyết, không có sự can thiệp của nước ngoài,

Chính phủ Mỹ phải tuyên bố công nhận những điều kể trên, thì đó là cách thuận lợi để tiến tới một giải pháp đúng đắn cho vấn đề Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi chân thành cảm ơn các lực lượng dân chủ của nước Mỹ đang nhiệt liệt ủng hộ cuộc đấu tranh yêu nước chính nghĩa của nhân dân chúng tôi.

Chúc phong trào dân chủ của nhân dân Mỹ phát triển và thắng lợi, vì lợi ích của nhân dân Mỹ và vinh dự của nước Mỹ.

Tôi gửi hai ông lời chào trân trọng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 nǎm 1965
Hồ Chí Minh

——————–

Bản chụp bút tích bức thư lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Advertisement