Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (8-10-1965)

Kính gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên,

Các đồng chí thânmến,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên quang vinh, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và nhờ các đồng chí chuyển đến toàn thể đảng viên Đảng Lao động Triều Tiên, giai cấp công nhân và nhân dân Triều Tiên anh em lời chúc mừng nhiệt liệt.

Trải qua hai mươi nǎm đấu tranh anh dũng, Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Kim Nhật Thành kính mến, đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân Triều Tiên anh hùng vượt qua mọi gian lao thử thách, liên tiếp giành được những thắng lợi vô cùng rực rỡ trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ, bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Sau khi chiến thắng đế quốc Mỹ, Đảng Lao động Triều Tiên thực hành đường lối, phương châm đúng đắn, đã động viên toàn thể nhân dân với tinh thần chủ thể, sáng tạo, tự lực cánh sinh và với khí thế mạnh mẽ của phong trào “Thiên lý mã”, nhanh chóng hàn gắn những vết thương chiến tranh và xây dựng Triều Tiên từ một nước bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh thành một nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp phát đạt, vǎn hoá, khoa học tiên tiến.

Những thành tựu vĩ đại đó của nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã củng cố cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và vǎn hoá của nhân dân, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh nhằm hoà bình thống nhất nước Triều Tiên. Những thành tựu vĩ đại đó có sức cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của nhân dân các nước bị áp bức và củng cố lòng tin tưởng của nhân dân các nước đó vào tương lai tươi sáng của mình; đồng thời góp phần tǎng cường sự hùng mạnh của phe xã hội chủ nghĩa, của các lực lượng đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

Nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu rực rỡ của nhân dân Triều Tiên anh em và coi những thành tựu đó như của chính mình.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, nhân dân Triều Tiên không ngừng giương cao ngọn cờ chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, tích cực ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ hoà bình thế giới, do đó đã được sự yêu mến và tin cậy của các dân tộc bị áp bức và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới. Nhân dân Việt Nam rất tự hào có người bạn chiến đấu quả cảm, giàu nghị lực và trí sáng tạo là nhân dân Triều Tiên anh em.

Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy rằng mối quan hệ mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng được củng cố và phát triển. Trong cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ trước kia, cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam hiện nay, nhân dân Việt Nam luôn luôn được sự đồng tình và tích cực ủng hộ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên anh em. Nhất là gần đây, trước việc đế quốc Mỹ điên cuồng tǎng cường chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ tích cực và to lớn cả về tinh thần lẫn vật chất.

Sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu đó cùng với sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác là một nguồn cổ vũ mạnh mẽ, một bảo đảm chắc chắn cho thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước hiện nay. Nhân dịp này, thay mặt Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân Việt Nam, chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ đầy tình quốc tế vô sản của Đảng, Chính phủ và nhân dân Triều Tiên anh em.

Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Lao động Triều Tiên có lý tưởng chung là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, có nhiệm vụ chung là bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và bảo vệ những tiền đồn phía đông của phe xã hội chủ nghĩa, chống kẻ thù chung là đế quốc Mỹ, giành thống nhất nước nhà. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, trong bất cứ tình hình nào, hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta sẽ vĩnh viễn sát cánh nhau trong cuộc chiến đấu chung chống đế quốc Mỹ và tay sai, bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa, giành hoà bình thống nhất Tổ quốc, bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình thế giới.

Xin chúc nhân dân Triều Tiên anh em, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là đồng chí Kim Nhật Thành kính mến, giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đấu tranh cho một nước Triều Tiên thống nhất và giàu mạnh.

Chúc tình đoàn kết chiến đấu và tình hữu nghị nồng thắm giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam – Triều Tiên mãi mãi xanh tươi như cây cỏ mùa xuân và dào dạt như nước sông áp Lục và sông Hồng Hà.

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 nǎm 1965
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam
Chủ tịch
Hồ Chí Minh

————————

Báo Nhândân, số 4208, ngày 12-10-1965.
cpv.org.vn