Điện mừng nhân dịp Đảng Thống nhất cách mạng xã hội chủ nghĩa Cuba đổi tên thành Đảng Cộng sản Cuba (10-10-1965)

Kính gửi đồng chí Phiđen Caxtơrô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Cuba,

La Havan

Nhân dịp Đảng thống nhất cách mạng xã hội chủ nghĩa Cuba đổi tên thành Đảng Cộng sản Cuba và đồng chí được cử làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, thay mặt toàn thể đảng viên Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến đồng chí và Ban Chấp hành Trung ương cùng toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Cuba và nhân dân Cuba anh em lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba anh hùng luôn luôn giương cao ngọn cờ cách mạng chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ, đã giành được những thắng lợi lịch sử trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ nền độc lập dân tộc, giữ vững ngọn hải đǎng của cách mạng ở Mỹ latinh.

Những thành tựu rực rỡ của các đồng chí là một nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức ở Mỹ latinh và trên thế giới.

Trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản, Đảng Cộng sản Cuba đã góp phần củng cố sự đoàn kết của phe xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản quốc tế, tích cực ủng hộ và giúp đỡ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng ở các nước tư bản chủ nghĩa.

Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba đã và đang tích cực ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ để bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam và tiến tới thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

Hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta cùng có kẻ thù chung là đế quốc Mỹ, cùng có nhiệm vụ chung là chống sự xâm lược của Mỹ, bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững và phát triển những thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đảng Lao động Việt Nam và toàn dân Việt Nam vô cùng tự hào có người bạn chiến đấu kiên cường và giàu nghị lực như Đảng và nhân dân Cuba anh em.

Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy rằng tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai Đảng chúng ta ngày càng được củng cố và phát triển vì lợi ích của sự nghiệp cách mạng của nhân dân hai nước chúng ta và của cách mạng thế giới.

Kính chúc Đảng Cộng sản Cuba quang vinh, đứng đầu là đồng chí Phiđen Caxtơrô, giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân Cuba anh em.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 nǎm 1965
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ươngĐảng Lao động Việt Nam
Chủ tịch
Hồ Chí Minh

——————–

Báo Nhân dân,số 4308, ngày 12-10-1965.
cpv.org.vn

Advertisements