Điện mừng Hội nghị tổ chức thống nhất châu Phi (20-10-1965)

Kính gửi Hội nghị những vị đứng đầu các nước trong Tổchức thống nhất châu Phi,

Acra

Nhân dịp các vị họp Hội nghị, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến các vị lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Trong lúc bọn đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ đang ra sức thi hành chủ nghĩa thực dân mới và đàn áp dã man phong trào giải phóng dân tộc, cuộc họp của Tổ chức thống nhất châu Phi một lần nữa chứng tỏ rằng nhân dân các nước châu Phi luôn luôn đoàn kết chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh để giành lại và củng cố nền độc lập dân tộc và góp phần giữ gìn hoà bình ở châu Phi và trên thế giới.

Nhân dân Việt Nam kiên quyết ủng hộ sự nghiệp đoàn kết và đấu tranh của nhân dân các nước châu Phi chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới đứng đầu là đế quốc Mỹ và chống chính sách phân biệt chủng tộc của chúng.

Nhân dân Việt Nam đang đấu tranh quyết liệt chống đế quốc Mỹ xâm lược để bảo vệ những quyền dân tộc thiêng liêng của mình và góp phần bảo vệ hoà bình ở châu á và thế giới. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với sự đồng tình và ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của các nước xã hội chủ nghĩa, các nước á – Phi và nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng trong sự nghiệp chính nghĩa của mình.

Chúc tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước châu Phi ngày càng củng cố và phát triển.

Tôi chân thành chúc Hội nghị thành công tốt đẹp và xin gửi đến các vị lời chào trân trọng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 nǎm 1965
Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Hồ Chí Minh

———————

Báo Nhân dân, số 4218, ngày 22-l0-1965.
cpv.org.vn